Hopp til innhold

Utfordrer sametingspresidenten til å lære seg samisk

Samisk 50-åring skal selv begynne å lære seg samisk. Nå utfordrer hun sametingspresident Vibeke Larsen (45) om å gjøre det samme.

Vibeke Larsen og Marie Kvernmo

Marie Kvernmo (t.h.) utfordrer sametingspresident Vibeke Larsen (t.v.) til å lære seg samisk. – Det skal være mulig også for Vibeke Larsen å lære seg et nytt språk hvis hun virkelig vil.

Foto: NRK/Privat

– Jeg utfordrer herved sametingspresidenten til å lære samisk. Jeg begynner på samisk semesteremne nå på nyåret for å lære samisk bedre. Og jeg er 50 år. Tar hun utfordringen hvis Sametinget gir henne muligheten?

Denne utfordringen kommer Marie Kvernmo i Kautokeino med på NRK Sápmis Facebook-side.

– Jeg kommer med utfordringen fordi jeg ser det som nødvendig å kunne samisk språk hvis man skal jobbe for det samiske samfunnet. Man kan jo lære seg språket, utdyper Kvernmo overfor NRK Sápmi.

Sametingets president taler til folket fra Sametinget.

Her kan du se sametingspresident Vibeke Larsens (Ap) nyttårstale.

Bodd i Kautokeino i 35 år

Marie Kvernmo er opprinnelig fra Bardu i Indre Troms, men har bodd i Kautokeino i Finnmark i 35 år uten å lære seg samisk fullgodt.

– Det er faktisk mulig. Jeg snakker jo samisk sånn at jeg slarve nå i vei på samisk i dagliglivet. Jeg prøver likevel å unngå å snakke språket fordi jeg ikke får sagt ting på den måten man ønsker det og på det intelligensnivået man ønsker at det skal være. I år har jeg bestemt meg for å hoppe i det og lære meg språket bedre, forklarer Kvernmo.

Hun opplever at når hun prøver å snakke samisk så blir hun til stadighet rettet på både av velmenende og mindre velmenende samisktalende. Men det mener hun at man skal kunne takle.

– Noen ganger kan det være ganske tøft, spesielt hvis man er et litt genert menneske eller tilbakeholden. Da kan man ofte føle at man får en personlig korreks av folk og at man tar det personlig. Noen vil sikkert hakke på deg uansett og da er det enkleste å hakke på språket. Mens andre igjen bare vil gi velment hjelp. De ser at du trenger det. Da er det lurt å ta imot denne hjelpen og ikke være så stolt at man avviser det, sier Kvernmo.

– Jeg klarte ikke å se på talen

Siden opprettelsen av Sametinget i 1989, er samtlige nyttårstaler hittil blitt holdt på samisk. Vibeke Larsen går inn i historien som den første som bryter denne trenden og holder talen på norsk.

– Jeg vet at dette skuffer en del av mitt folk. For dem er det viktig at en sametingspresident snakker samisk, sa sametingspresident Vibeke Larsen i sin nyttårstale.

Talen har skapt reaksjoner, både positive og negative.

Samisklærer Brita Julianne Skum i Alta sier at hun føler talen som et overtramp.

– At sametingspresidenten ikke engang sa «god dag» på samisk i sin nyttårstale, er beklagelig. Det syntes jeg var helt forferdelig. Jeg klarte ikke å se på den. Jeg måtte gå og lese den på nettet etterpå, sier Skum.

Brita Julianne Skum

Samisklærer Brita Julianne Skum er svært misfornøyd med at sametingspresidentens tale ble holdt på norsk.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Lei sytingen

Karasjokingen Kjell Østmo er lærer ved Samisk videregående skole i Karasjok, og han mener det er på tide å slutte å klage over at man har mistet språket.

– Jeg er lei av å høre sytingen fra de samer som påstår at de har mistet sitt morsmål. For det første så kan en ikke miste noe en aldri har hatt. Der nest kan jo lære seg hjertespråket hvis en virkelig bryr seg om det samiske språket, påpeker Østmo på NRK Sápmis Facebook-side.

Østmo minner om at kunnskap er den enkeltes ansvar.

Kjell Østmo

Kjell Østmo ber folk om å ta ansvar for egen læring.

Foto: Piera Balto / NRK

– Det er altså egen innsats det avhenger av og ikke syting. Gjør som innvandrere og flyktninger. De lærer seg norsk og noen av dem lærer seg samisk på forholdsvis kort tid, påpeker Østmo.

Da Vibeke Larsen i 2012 ble valgt som Aps presidentkandidat, fikk hun tilbud om gratis samiskkurs av Várdobáiki samisk språksenter, men dette førte ikke til at hun lærte seg språket.

– Hvorfor skulle ikke Vibeke Larsen kunne lære seg samisk som alle andre? Jeg er helt sikker på at hun får anledning til det, både tid og mot, så er jeg helt sikker på at hun kan lære seg samisk ganske kjapt. Hvorfor skal man ikke kunne lære seg samisk når man kan lære seg så mange andre språk? spør Marie Kvernmo.

Korte nyheter

 • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

  Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

  Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

  «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

  Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

  Katja Gauriloff
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP