NRK Meny
Normal

Advokatforeningen: – Frykter for rettsikkerheten til asylsøkere

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling.

Asylsøkere Storskog

Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner har skrevet brev til Stortinget der de hevder at hastebehandlingen av lovendringen er uforsvarlig.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Advokatforeningen har sammen med 17 andre organisasjoner skrevet et brev til politikerne på stortinget der de hevder at hurtigheten på lovendringene er uforsvarlig.

Brynjulf Risnes

Brynjulf Risnes i Advokatforeningen er ikke imponert over regjeringens handlekraft i forbindelse med asylstrømmen over Storskog.

Foto: Hans Erik Weiby

– Det fremstår som om man skal late som man gjør noe, men i bunn og grunn kan det se ut som om dette har lite effekt i praksis. Pr i dag har man ikke kapasitet i Finnmark som har en liten domstol og små fasiliteter for alle involverte.

Brynjulf Risnes i Advokatforeningen er ikke imponert over regjeringens handlekraft i forbindelse med asylstrømmen over Storskog.

Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.

Reagerer på regjeringens instruksjonsrett

Den groveste konsekvensen som blir påpekt, er at man svekker rettssikkerheten til asylsøkere ved å gi regjeringen instruksjonsrett ovenfor Utlendingsnemda. De er ment å være en uavhengig klageinstans sier NOAS, og generalsekretær Ann Magritt Austenå.

Ann Magritt Austenå

Den groveste konsekvensen er at man svekker rettssikkerheten til asylsøkere ved å gi regjeringen instruksjonsrett ovenfor Utlendingsnemda, som er ment å være en uavhengig klageinstans ifølge NOAS, og generalsekretær Ann Magritt Austenå.

Foto: NRK

– UNE skulle være et faglig organ som minner om domstolene og det skulle være politisk uavhengig. Det skulle være en klageinstans for asylsøkere, og den politisk uavhengigheten var viktig nettopp for at man skulle få en faglig begrunnet vurdering av et avslag på asylsøknaden.

Innvendingene til Noas og Advokatforeningen kommer til tross for at også de er enig i at alle grunnløse asylsøkere må sendes ut så raskt som mulig. Men på Stortinget er det enighet om endringene.

Må korte ned klagebehandlingstiden

SV ville ikke støtte endringsforslaget fordi også de mener at det rokkes ved rettssikkerheten som asylsøkerne skal ha. Helga Pedersen som er kommunalpolitisk talskvinne i arbeiderpartiet skjønner kritikken fra både organisasjonene og SV.

Jøran Kallmyr på Ankomstsenter Finnmark

Statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet mener det nye lovverket vil ha en effekt på asylstrømmen over Storskog.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Men vi mener likevel at i den ekstraordinære situasjonen som vi er i nå så er det viktig at Utlendingsdirektoratet og UNE har samme praksis. Slik unngår man å bruke unødvendig lang tid på klagebehandlingen.

Statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet mener det nye lovverket vil ha en effekt på asylstrømmen over Storskog.

– Vi er uenig med Advokatforeningen som mener at dette ikke vil ha en effekt. Dette vil gjøre at vi kan effektuere retur på et langt raskere tidspunkt enn vi har hatt mulighet til før.

Kallmyr sier departementet ikke vil instruere UNE i vurderinga i asylsakene.

– Vi vil instruere i forhold til prosess slik at prosessene går raskere. PÅ den måten får vi også raskere retur.