Hopp til innhold

Frp og Høyre med felles asylkrav

STORTINGET (NRK): Matkuponger i stedet for penger, knytte bistand til returavtaler og fortgang i innstrammingstiltak. Dette er noen av punktene Høyre og Frp på Stortinget ber regjeringen gjennomføre.

Trond Helland (H) og Harald Tom Nesvik (FrP)

ENIGE: De parlamentariske lederne i Høyre og Frp, Trond Helleland (t.v) og Harald T. Nesvik, har etter det NRK forstår samkjørt kravlisten mandag formiddag. Bildet er fra mandag for en uke siden.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Forslagene regjeringspartienes utgangspunkt for forhandlingene i Stortinget.

15 krav

I listen, som er sendt ut til stortingspolitikerne mandag ettermiddag, konkretiseres mange av innstramningsforslagene regjeringen kom med i tilleggsmeldingen forrige fredag.

Etter det NRK får opplyst fikk Fremskrittspartiets stortingspolitikere rundt en time til å si fra om de stiller seg bak forslagene, eller ikke.

Se hele listen over forslag her:

Frp får ikke med seg Høyre på alt

Hittil i år har det kommet nærmere 24 400 asylsøkere til landet. Både regjeringen, støttepartiene, og Arbeiderpartiet har tatt til orde for innstramminger.

Men ingen har snakket høyere om det enn Fremskrittspartiet. Da både opposisjonen og statsminister Erna Solberg tok til orde for et bredt forlik, svarte Frp at det viktigste for dem var innstramminger, ikke hvor mange partier som stilte seg bak.

Sist uke kunne NRK fortelle at Frp har satt ned et eget utvalg som skal se på hvordan regjeringens egne forslag til innstramminger kan gjøres tydeligere.

I utvalget satt Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde og Åse Michaelsen. Som NRK fortalte torsdag gikk de blant annet inn for umiddelbar stenging av grensen mot Russland.

Dette punktet er imidlertid ikke med etter at Frp har samkjørt listen med Høyre. Nå står det i stedet at «Stortinget ber regjeringen sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet».

Press

Flertallet av de 15 punktene er allerede nevnt i tilleggsmeldingen, men Frp og Høyre på Stortinget legger samtidig press på egen regjering.

De krever blant annet at regjeringen skal komme med en ny instruks om fornyet vurdering av beskyttelsesbehov innen 1. januar 2016.

I løpet av første halvår neste år krever de at regjeringen legger fram en proposisjon om nye midlertidige beskyttelsesformer. Når det gjelder strengere regler for familiegjenforening ønsker Høyre og Frp at innstrammingene skal gjøres gjeldende før Stortinget tar sommerfeire neste år.

Punktlisten konkretiserer også regjeringens forslag om kutt i ytelser. Høyre og Frp ber regjeringen vurdere å bytte ut kontantytelser til asylsøkere med mat- og kleskuponger.

Omsorgssentre utenfor Norge

Høyre og Frp på Stortinget kommer også med noen nye forslag til innstramminger.

Frp har blant annet fått gjennomslag for at regjeringen på sikt skal se på om de internasjonale konvensjonene Norge har forpliktet seg til «er tilpasset en situasjon med store migrasjonsutfordringer».

De vil også at regjeringen skal arbeide for å få på plass omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelseslandet for å hindre at tar reisen mot Europa og Norge.

De to partiene tar videre til orde for at returpolitikken knyttes sterkere sammen med bistandspolitikken: «De land som mottar norsk bistand forventes å respektere forpliktelsen til å ta imot egne lands borgere».

AKTUELT NÅ