Milliard-regning for asylsøkere kunne vært unngått

Asylsøkerne som har kommet over Storskog i Finnmark i år, kan koste opp mot 21 milliarder kroner. Norge kunne imidlertid sluppet unna regningen om de utnyttet dagens lovverk og innspill fra Russland, mener jussprofessor.

Flyktninger på Storskog

Over 4.500 personer har søkt asyl, etter å ha kommet over Storskog grensestasjon. Disse kan på det meste koste Norge 21 milliarder kroner.

Foto: Amund Trellevik / NRK

– Vi har jo visumplikt og hensikten med det er å sørge for at ikke hvem som helst kommer inn i riket, sier Peter Ørebech, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Han er ikke i tvil om at asylstrømmen ved Storskog i stor grad kunne vært unngått.

Gigant-regning fra Storskog

Hittil i år har 4 579 personer søkt asyl etter å ha kommet inn til Norge via Russland. Får alle innvilget oppholdstillatelse vil kostnadene kunne bli 21 milliarder kroner.

Summer er basert på NRKs tidligere saker der man har laget beregninger for hva asylstrømmen totalt vil koste, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå.

21 milliarder kroner baserer seg på at samtlige asylsøkere får innvilget oppholdstillatelse. Utlendingsdirektoratet mener imidlertid at kun 75 prosent av de som i år søker asyl på landsbasis vil få innvilget oppholdstillatelse. Milliardregningen for Storskog kan derfor bli noe mindre.

Det vil imidlertid være store kostnader ved asylsøkernes opphold i påvente av behandling av asylsøknadene, samt ved utsendelse.

– Kunne spart milliarder av kroner

Som NRK fortalte sist uke, hevder den norske grenseinspektøren Ulf Mathisen at russiske myndigheter har gitt Norge løsningen for hvordan man kan stoppe alle uten gyldig visum til Schengen allerede på russisk side av grensen.

Ulf Gøran Mathisen

Grenseinspektør Ulf Gøran Mathisen ved grensekommissariatet frykter han kan miste jobben for det han nå står fram med.

Foto: Kaspar Fuglesang/NRK

Løsningsforslaget er imidlertid ukjent for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som hevder verken han, politimesteren i Øst-Finnmark, eller grensekommisæren kjenner til det Mathisen sier.

– Jeg syntes dette er en spennende påstand, for hvis man med enkle grep hadde kunnet gjøre det, hadde vi selvfølgelig gjort det. For oss er det viktigste å oppnå resultater. Hvis det er en som sitter med en nøkkel som man mener kan bidra til å løse det hele, er vi villig til å forsøke alt, men det er en nøkkel vi ikke har fått tilgang til, sier Anundsen.

Grenseinspektøren hevder derimot at løsningen er godt kjent for politimesteren og oppover i systemet, men politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, sier til NRK at hun ikke har kjennskap til om løsningsforslaget fra Russland er diskutert.

Utnytter ikke lovverket

Jussprofessor Peter Ørebech mener Norge kunnet stoppet asylstrømmen ved å håndheve dagens lovverk bedre og returnert mange grunnløse asylsøkere med det samme.

Peter Ørebech

Jussprofessor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø Norge arktiske universitet, mener Norge ikke utnytter sitt eget lovverk godt nok, og med det kunne spart milliarder av kroner.

– Det er jo bare å bla litt i loven. En som ikke engang er jurist vil se at det er en rekke hjemler for å nekte fremmede adgang til riket.

Denne uken vil det bli hastevedtatt asylinnstramminger, men Ørebech mener det enkleste hadde vært å fulgt løsningsforslaget til Russland.

– Vi må bare lage et dokument som tilfredsstiller det russerne ønsker seg, sier han.

Asylsøkere over Storskog grensestasjon

Nasjonalitet

Antall

Syria

1558

Afghanistan

1339

Irak

394

Statsløs

310

Andre nasjonaliteter

275

Pakistan

268

Egypt

197

Iran

101

Bangladesh

53

Libanon

49

Nepal

35

Totalsum:

4579

Kilde: Utlendingsdirektoratet

Les også: