Hopp til innhold

Nesvik (Frp): – Før kastet folk egg på oss for sånne forslag

Samme dag som UDI varslet et behov for 100.000 nye mottaksplasser i 2016, presenterte Stortinget en enighet om innstramminger i asylpolitikken. Frp jubler for det de mener er et stort gjennomslag for partiets asylpolitikk.

Forlik

BLE ENIGE: Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Jeg er glad for at alle partiene har kommet til enighet, utenom SV og Miljøpartiet De Grønne. Men de har vært med i samtalene og bidratt konstruktivt, innleder Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

På en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget ble asylforliket presentert torsdag. NRK har allerede skrevet om flere av punktene i forliket, som i førsteomgang handler om innstrammingstiltak. Senere skal det forhandles videre om integreringstiltak.

Avtalen består av 18 punkter, som inneholder blant annet:

  • Sørge for at nivået på ytelsene til asylsøkere skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktivt i forhold til sammenlignbare europeiske land.
  • Sikre retur av personer med åpenbart grunnløse asylsøknader til Norge eller personer som har fått avslag på søknaden.
  • Avlaste og styrke UDI. Hente inn jurister og annet nøkkelpersonell fra andre offentlige etater.
  • Det opprettes en ordning med direktefly til de viktigste avsenderlandene for må sikre rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov.
  • Regjeringen bes arbeide med ordninger som forsterker koblingen mellom ytelser og krav og fremme nødvendige lovendringer som bidrar til dette. Konkrete arbeidsoppgaver i mottak må i større grad enn i dag utføres av asylsøkerne selv.
  • Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger.

I flere av punktene (som de to siste) må regjeringen komme tilbake med forslag til lovendringer som på nytt skal stemmes over, og som eventuelt må ut på høring.

– Veldig glad

– Vi er veldig fornøyde. På punkt etter punkt har vi fått gjennomslag. Vi har kjempet for mye av dette i 30 år, men det er fortsatt mye å ta tak i, sier Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i Frp.

– Når vi fremmet slike tiltak tidligere, kastet folk egg på oss. Nå er det et klart flertall med 161 representanter som kommer til å stemme for, fortsetter han.

Mange av de opprinnelige forslagene fra Høyre og Frp er med i det endelige forliket, men KrF-leder Knut Arild Hareide presiserer at flere av punktene er moderert. For eksempel i punktet med at asylsøkerne ikke skal ha økonomiske insentiver for å komme til Norge har de endret setningen «Sørge for at ordningene for ytelsene til asylsøkerne er minst like lave i Norge som i andre sammenliknbare land.»

– En del av de 15 punktene til Frp og Høyre er med videre, men de er skrevet på en annen måte og har en annen intensjon. Vi har moderert ordlyden på en klok måte, sier Hareide.

– Nå er det en kamp om å definere hva avtalen går utpå. Om den er veldig innstrammende i tråd med Frps politikk, eller om den er akseptabel for KrF og Venstre, sier NRKs politiske kommentator, Magnus Takvam.

Rettssikkerhet

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre understreker at avtalen sikrer at Norge følger internasjonale konvensjoner og sikrer asylsøkernes rettssikkerhet.

– Jeg er glad for at vi har fått et bredt forlik. Det at et så bredt flertall stiller seg bak disse formuleringene tror jeg er unikt i Europa, sier Støre.

– Men mye av dette er gjeldene norsk politikk som regjeringen kunne gjennomført uten en slik avtale. Jeg er kritisk til at de har ventet så lenge. De har fulgt opp for dårlig ved grensene og bemannet PU for dårlig, blant annet.

Også Hareide presiserte viktigheten av asylsøkernes rettssikkerhet.

– Vi er nå med på å gjøre tiltak vi mener er nødvendige får å kunne ta imot alle de som har et reelt beskyttelsesbehov. Nå kommer det også mange som ikke har et beskyttelsesbehov, sier Hareide.

– Men vi skal forholde oss til internasjonale konvensjoner og forpliktelser. Arbeidet vi gjør med en effektivisering skal ikke gå utover rettssikkerheten til asylsøkerne.

Det er Høyre, Frp, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har blitt enige. SV og Miljøpartiet De Grønne har valgt å stå utenfor.

– SV frykter et asylforlik i Stortinget som vil ødelegge for integreringen, og derfor har vi nå meldt fra til de andre partiene at vi ikke kan være med, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ