Hopp til innhold

SV og MDG utenfor asylforliket

STORTINGET (NRK): Verken SV eller MDG vil være med på Stortingets forlik om innstramminger i asylpolitikken.

SV-leder Audun Lysbakken i vandrehallen

UTENFOR: SV vil ikke vil være med på asylforliket i Stortinget. Partileder Audun Lysbakken mener forliket fokuserer for ensidig på innstramminger.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Vi var beredt til å støtte forslag vi egentlig er mot, hvis vi kunne få gjennomslag for forslag vi mener er viktige nå. I forhandlinger må man gi og ta, men i disse forhandlingene ble vi bare invitert til å gi, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en e-post til NRK.

I går kveld fikk de ulike partigruppene på Stortinget se skissen til forlik.

Som NRK meldte onsdag inneholder den opp mot 18 innstrammingstiltak, som strengere regler for familiegjenforening og økt bruk av midlertidig opphold.

Utenfor for andre gang

SV velger altså å stå utenfor forliket. Det samme skjedde da Stortinget vedtok å ta imot 8000 Syria-flyktninger. Den gang var grunnen at SV mente at Norge burde ta imot flere.

Denne gang velger de å stå utenfor fordi de mener at forslaget til forlik ikke legger nok vekt på effektiv behandling av flyktninger som trenger beskyttelse og behovet for rask integrering.

– SV frykter et asylforlik i Stortinget som vil ødelegge for integreringen, og derfor har vi nå meldt fra til de andre partiene at vi ikke kan være med, sier Lysbakken.

Rasmus Hansson (MDG)

KRISE: – I en tid som dette må vi huske på at det ikke først og fremst er Norge som er i krise, men flyktningene selv, sier Rasmus Hansson.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Heller ikke Miljøpartiet de Grønne ønsker å stille seg bak forliket. Rasmus Hansson sier at partiet ikke kan stå bak helheten i avtalen, selv om de kommer til å stemme for flere av punktene i Stortinget.

– Avtalen legger opp til flere alvorlige innstramminger i asylsøkeres levekår og rettigheter, uten noen klar sammenheng med den akutte situasjonen. Flere av dem vil være integreringshemmende, uttaler Hansson til NRK.

KrF: – Ikke vår partipolitikk

Det er ventet at Venstre, KrF, Sp og Ap blir med på forliket. Målet er å presentere avtalen senere i dag.

KrFs stortingsrepresentanter diskuterte forliket onsdag formiddag. Partileder Knut Arild Hareide legger ikke skjul på at ikke alt har vært like lett å svelge.

– Det er klart at når man ser avtalen, så vil en se en eller to punkter som man forstår ikke er KrFs primærpolitikk. Nå er det en annen diskusjon enn da vi vedtok vårt partiprogram. Med det antallet som kommer, er det behov for andre tiltak i dag, sier han.

Hva synes du om at SV velger å stå utenfor?

– Jeg hadde ønsket at SV var mer, men jeg forstår at de har gjort sine avveininger. Men jeg hadde ønsket et bredest mulig forlik, svarer KrF-lederen.

Venter med andre tiltak

Sett bort fra ett punkt om at det skal legges større vekt på barnefaglige hensyn i saker som omhandler enslige mindreårige asylsøkere, dreier skissen til forlik seg først og fremst om innstramminger.

Etter det NRK kjenner til er partiene enige om å forhandle videre om integreringstiltak. Prosessen beskrives som en to-trinnsrakett der man nå lanserer strakstiltak som skal ha innstrammende virkning, mens man kommer med integreringstiltak senere.

Hastebehandling

Forhandlingene om en fremtidig norsk asylpolitikk foregår parallelt med regjeringens lovendringsforslag, som hastebehandles i Stortinget denne uken.

Mandag ble det klart at et flertall på Stortinget går inn for å gjøre midlertidige innstramminger i utlendingsloven.

Senere i dag skal partiene stemme over forslagene på nytt, ettersom lovsaker må behandles to ganger.

Der vil KrF, i likhet med Venstre, SV og MDG, stemme mot at Justisdepartementet får instrueringsrett overfor UNE.

AKTUELT NÅ