Ytterst mot havet i Lofoten ligger to små bygder der de fleste er medlemmer i trossamfunnet som kaller seg Guds Menighet.

De tror at Jesu ånd kom tilbake gjennom nordmannen Aanen Reinertsen, og opplever seg blant Guds utvalgte folk.

Guds Menighet har litt under 500 medlemmer og driver to privatskoler som finansieres av det offentlige.

– Det er ikke en plass jeg føler meg trygg, sier Samuel, som gikk på menighetens privatskole hele barndommen.

Guds Menighets privatskole og menighetshus i Ørsnes

Nå kommer det nye dramatiske varsler om elever som går på menighetens skoler i dag.

– Isolerer barn på statens regning

– Isolerer barn på statens regning

Banner: Guds utvalde

Samuel kjører mot skolen der han lærte om Guds bud, og helvetet som ventet om han ikke fulgte dem.

– Jeg kjenner hjertet går fortere når jeg nærmer meg. Sånn hadde jeg når jeg gikk på skolen. Hver gang jeg nærma meg det huset der, forteller han.

Når han kommer fram, svikter motet. Det er fjorten år siden sist han var her. Men 32-åringen orker ikke gå ut av bilen.

Det er snart 30 år siden Guds Menighet fikk sin første privatskole i den lille lofotbygda Vikten. Noen år senere startet de skole nummer to, i bygda Ørsnes.

Barna i trossamfunnet ble tatt ut av den offentlige skolen og plassert på privatskolen.

De to skolene har fått til sammen 184 millioner kroner i statsstøtte i tiden begge skolene har vært i drift.

Samuel er yngst av sju søsken. Han begynte på Vikten privatskole i 1995.

– Vi skulle være for oss selv. Ikke sammen med dem som ikke har samme tro og livssyn, forklarer Samuel.

– Snakka du med foreldrene dine om hvordan du hadde det på skolen?
– Det var mange diskusjoner hjemme om det. Som endte opp i fravær og oppdikta sykdommer. Vondt i magen. Vondt i hodet. Det gikk kraftig ut over den grunnleggende utdanninga mi, sier han.

I høst har tre tidligere medlemmer varslet om forholdene for dem som går på menighetens skoler i dag. Hva gjør norske myndigheter med det?

Vikten i Lofoten

I bygda Vikten i Lofoten er de fleste innbyggerne medlemmer av Guds Menighet.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

«Satans skole»

«Å sende barna på Satans skole er å hjelpe Satan til å oppfostre barn til seg, – til Satan.»

Året er 1978. Et brev går ut til alle foreldrene med skolepliktig alder i det lille trossamfunnet Guds Menighet i bygda Ørsnes i Lofoten.

I brevet siteres «paktens fyrste», Aanen Reinertsen, mannen som fikk en åpenbaring fra himmelen i 1883 og grunnla Guds Menighet.

Han er ikke nådig: Den offentlige skolen i Norge er «Satans skole». I brevet blir foreldrene advart: «Å sende barna på babelske skoler er ensbetydende med å bli utvist fra menigheten.»

Bakgrunnen for brevet, som NRK Brennpunkt har fått tilgang til, var en økende konflikt i menigheten.

Guds Menighet hadde den gang ikke sine egne privatskoler. Striden dreide seg om i hvor stor grad menighetens barn skulle delta i undervisningen på «Satans skole».

Brev til foreldre i Guds Menighet, april 1978

I brevet beskrives ønsket om å starte sin egen skole som et ønske, men noe som ikke er gjennomførbart på daværende tidspunkt.

– Jeg led mye som barn

Roger Strand er født inn i Guds Menighet. Han sendte selv barna sine til privatskolen på Ørsnes. I dag er han veldig kritisk til at menigheten har privatskoler.

– Jeg blir maktesløs når jeg leser brevet, sier Roger Strand.

Faren hans, Ola Strand, var en av tre som undertegnet brevet til menighetens foreldre.

Krav fra menigheten hadde ført til at barna fikk unntak fra flere av fagene og aktivitetene på skolen i Ørsnes: Kristendomsundervisningen, skolekonserter og dans, prevensjon- og seksualundervisningen, juleforberedelser og klasseturer.

– Vi fra menigheten ble isolert vekk fra andre barn. Jeg tålte ikke det som barn og led mye i 8-12-års alderen, minnes Roger, som trakk seg ut av Guds Menighet i voksen alder i 2011.

Han forteller at han gråt mye om natta på grunn av forkynnelsen i menigheten.

– Jeg var redd for å dø og fikk ikke sove. Man må for all del skåne barn for slikt, enten barn er med i Guds Menighet eller ikke, mener Roger Strand.

Roger Strand

Roger Strand gikk ut av Guds Menighet i 2011.

Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

Lover å følge med på skolen

I brevet fra Rogers far og de andre i «Rådet for skolespørsmål», kommer det fram at Guds Menighet allerede lekte i 1978 lekte med tanken på å få egen skole for sine barn.

Da ønsket gikk i oppfyllelse var det ikke uten kontroverser.

Alle faglige råd gikk imot, blant annet fordi privatskolene i Vikten og Ørsnes ville true de offentlige skolene i kommunene.

Men departementet ga likevel sin godkjennelse, først for Vikten under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering i 1991, og så for Ørsnes under Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Daværende utdanningsminister Jon Lilletun (KrF) forsikret i 1999 Stortinget om at tilsynsmyndighetene ville følge med på skolen.

«Det er derfor vi i godkjenninga av Guds Menighets Grunnskole har stilt ein del krav.», svarte Lilletun Stortinget.

Han forklarte at de krevde at skolen skal medvirke til at elevene deltar på aktiviteter og samarbeidet med et mangfold av lokale instanser og organisasjoner. Han lovte også:

«Dersom krava ikkje vert oppfylte, kan godkjenninga trekkjast tilbake.»

Siden da har barna i Guds Menighet gått på trossamfunnets skoler i Ørsnes og Vikten.

Samuel i bilen

Samuels bestevenn fra barndommen var en boarder collie som var like gammel som ham.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Ensomhet og helvetesfrykt

Samuel forteller at de fikk beskjed om å holde seg unna barna som gikk på den kommunale skolen.

Da Samuel gikk i tredje klasse ble familien hans støtt ut av trossamfunnet. Etterpå var det ham de andre barna ble bedt om å holde seg unna.

– Når jeg ikke gikk på møtene, så skulle de ikke ha så mye kontakt. Akkurat som jeg fikk beskjed om å ikke ha kontakt på skolebussen fordi de ikke gikk på møtene, hvorfor skulle jeg være et unntak, spør han retorisk.

Samuel forteller at de fra første klasse på barneskolen fikk høre at det fikk alvorlige konsekvenser dersom de ikke fulgte reglene de voksne fortalte dem.

– Mange historier som var skumle og merkelige. Det vi kaller bibelhistorie. Barn med livlig fantasi vil få helt hysteriske bilder i hodet av å både høre og lese det. Kan gi mareritt.

– Hovedtrekkene er at du kommer til helvete hvis du gjorde ting du ikke burde gjøre. Hvis man ikke fulgte de 10 bud til punkt og prikke var det helvete og evig pinsel. Blir skremt som bare det av sånne ting.

Ragnhild

Se flere intervjuer med nåværende og tidligere medlemmer i Guds Menighet i Brennpunkt-dokumentaren «Guds utvalde»

– Like ille som Koran-skole

– Jeg skjønner ikke at det er lov med privatskolene til Guds Menighet, sier Susann Sandholm.

Hun er født og oppvokst i trossamfunnet, men trakk seg ut i 2004. Hun bor fremdeles i Ørsnes. Barna hennes gikk på privatskolen til Guds Menighet i flere år etter at hun trakk seg ut. Det angrer hun på i dag.

– Jeg trodde det var en god idé, men jeg forstod ikke hvor indoktrinert jeg var før jeg kom meg ut av miljøet og fikk det hele litt på avstand, sier hun.

– Barna i menigheten er ofte skoleflinke, men sosialt inkompetente på grunn av privatskolen og isolasjonen det medfører, sier Susann.

Susann Sandholm

Susann Sandholm angrer på at hun lot barna sine gå på privatskolen til Guds Menighet.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Stadig flere norske foreldre velger å sende barna på private skoler. I fjor gikk 27.027 barn på slike grunnskoler.

Når en privatskole får offentlig godkjenning, betaler staten 85 prosent av driftsutgiftene. Den største gruppen av offentlig finansierte private skoler er kristne livssynsskoler.

Friskolene er basert på foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine egne barn.

– Alle skjønner at det er ekstremt med koranskoler, mens kristne religiøse privatskoler går under radaren fordi de tilhører usynlige parallellsamfunn, sier Susann Sandholm.

Storsamfunnet slår alarm

I 2019 slo Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) alarm om forholdene ved skolene til Guds Menighet.

– Det var blant annet at disse barna og ungdommene isoleres for omverden uten mulighet til å ta egne valg om venner, kjærester, utdanning, eller fritidsaktiviteter. Og det handlet trusler og en dommedagslære, forteller Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ifølge bekymringsmeldingen fra Bufdir kunne opplysningene de hadde fått være brudd på følgende lover:

  • Grunnlovens paragraf om barns rett til å bli hørt, barnets beste og barns rett til vern om sin personlige integritet.
  • Straffeloven paragrafer om tvang og grov tvang, grov frihetsberøvelse, trusler og grove trusler, kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse, mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære relasjoner.
  • Barnelovens paragrafer om foreldreansvaret, retten for barn til å være med på avgjørelser og barns rett til å melde seg ut av foreninger.
  • Barnekonvensjonen artikler om diskriminering og barnets beste, retten til å bli hørt, ytringsfrihet, tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet, beskyttelse fra vold, utdanning og rett til fritidsaktiviteter.
  • Opplæringsloven

I meldeboka mi kalte han (lærer) meg for Satans avkom og skrev at jeg var svart i øynene.

Sitater fra utbrytere / Bekymringsmelding fra Bufdir

Jeg vet om mange barn som vokste opp med grov omsorgssvikt, men jeg kunne ikke gjøre noe. Vi ble opplært til å aldri snakke om eller fortelle noe om de andre.

Sitater fra utbrytere / Bekymringsmelding fra Bufdir

I naturfag er sidene i læreboka om sex, samliv og reproduksjon limt sammen.

Sitater fra utbrytere / Bekymringsmelding fra Bufdir

Han (lærer) kløp meg på kroppen så jeg fikk blåmerker.

Sitater fra utbrytere / Bekymringsmelding fra Bufdir

– Når vi får slik type opplysninger så har vi rett og slett en plikt til å melde, hvis vi vurderer at det er såpas alvorlig som vi har vurdert i denne saken, sier Steinrem.

Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem sier at hun ikke kjenner til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sendt bekymringsmeldinger om andre trossamfunn.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Barnevernstjenesten i kommunene der Guds Menighet holder til, fikk tilsendt bekymringsmeldingen og ansvar for å følge den opp.

– Vet dere om barnevernstjenesten i disse to kommunene har gjort noe overhode?
– Jeg kjenner ikke til akkurat hva de har gjort og ikke gjort, men den type spørsmål tenker jeg dere bør rette til kommunene, sier Steinrem.

Ingen i kommunene ønsker å svare på NRKs spørsmål.

Ifølge Vårt Land henla barnevernet i Vågan bekymringsmeldingen fordi den ikke navnga noen barn.

«Vi finner ikke grunnlag for å åpne undersøkelse på samtlige barn på grunnlag av en så pass generell bekymring.»

Brev frå barnevernet i Vågan til Bufdir

– Gammelt oppgulp

Rektor ved privatskolen i Ørsnes, Kjell-Viktor Kristiansen, svarer på vegne av de to skolene. Han kjenner seg ikke igjen i påstandene som kommer fram i bekymringsmeldingen fra Bufdir.

– Trusler er ikke en del av livet i Guds Menighet. Det er absurd å drive en skole etter lovverket, og bli så til de grader tygd på. Vi har alle papirer og jobber knallhardt etter lover og regler, sier Kristiansen.

– Vi har elever som ikke er i menigheten og ansatte som ikke er i menigheten. Vi samarbeider med BUP, PPT, barnevernet, hele pakken.

– Det er en del ting av fyll og fest og diskoteker som vi ikke sender ungene våre på, men det er en stor forskjell der fra å være isolert. De treffer andre barn, vi har arrangementer på skolen, de er med på andre ting. De er med på idretter som foreldrene mener er greit.

– Jeg tror det er masse gammelt oppgulp som ligger her, sier Kristiansen.

Susann Sandholm

Susann Sandholm er bekymret for barna på Guds Menighets privatskoler. Her med venninnen Eirin Ulvåg.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Bekymret for barna i Guds Menighet

Helen Sunde er vokst opp i trossamfunnet, men meldte seg ut i 1986. Siden har hun engasjert seg i hvordan barn har det i Guds Menighet.

I høst fikk Sunde kjennskap til nye urovekkende forhold som gjelder elever ved privatskolene til Guds Menighet.

Det førte til at hun sammen med Roger Strand og Susann Sandholm sendte flere bekymringsmeldinger til Utdanningsdirektoratet i høst.

Bekymringsmeldingene tar opp alvorlige psykiske problemer hos navngitte elever, og at flere har vært lagt inn for behandling. Bekymringene knytter seg konkret til forhold ved privatskolene de går på.

Sunde er redd for at årsaken til de psykiske problemene kan ha sammenheng med hvordan barn vokser opp isolert og går på egne privatskoler i Guds Menighet.

– Vi vet at det ikke er lett for folk i menigheten å selv sende bekymringsmeldinger til det offentlige. Derfor gjorde vi det, forklarer hun.

– Barn blir isolert på Statens regning på privatskolene til Guds Menighet, mener Roger Strand.

Roger Strand foran Ørsnes privatskole

Roger Strand foran Ørsnes privatskole, som han mener bidrar til at menighetens barn isoleres fra samfunnet.

Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

Fører tilsyn uten å snakke med barna

Tidligere i år kunne Vårt Land opplyse at Utdanningsdirektoratet har åpnet tilsyn med Guds Menighets skoler i Lofoten.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å holde tilsyn med privatskolene, og de ble også informert om bekymringsmeldinga.

Våren 2020 utførte de et skriftlig tilsyn ved begge skolene. Tilsynet endte i formelle krav til blant annet møtereferat og inntaksreglement.

Skolene fikk også krav om å utarbeide en årlig tilstandsrapport om læringsresultat, frafall og læringsmiljø.

Direktoratet har ikke vært på skolene, eller snakket med barna om hvordan de har det.

Utdanningsdirektoratet har følgende kommentar til de nye varslene som kom i høst:

– Vi ser svært alvorlig på bekymringsmeldinger og de er en viktig brikke i det bildet vi danner oss av en skole, sier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør for tilsyn.

– Av hensyn til personvernet og for å beskytte kildene våre, kan vi ikke kommentere på spesifikke meldinger, sier Låhne.

Rektor ved privatskolen i Ørsnes, Kjell-Viktor Kristiansen, reagerer kraftig på Brennpunkts opplysninger om de nye bekymringsmeldingene:

– Vi har ikke hørt noe fra Utdanningsdirektoratet om dette. Det er absurd og vanskelig at vi får vite om dette gjennom media, sier han.

Rektoren vil ikke gi noen kommentar til innholdet i varselet.

– Dette er så nytt for meg at det er vanskelig for meg å si noe mer om dette nå, sier Kristiansen.

Guds Menighets privatskole og menighetshus i Ørsnes

På Guds Menighets privatskole på Ørsnes er det 48 elever og 19 lærere.

Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

– Berøringsangst

NRK har ikke fått snakke med noen av barna som går på privatskolene i dag. Men en kvinne som jobber med barn og unge i kommunen, har møtte mange av dem.

– Jeg har møtt ungdommer som sitter ovenfor meg og skjelver, forteller kvinnen, som vil være anonym av frykt for reaksjoner.

Hun sier at hun har snakket med ungdommer som ikke vet hvordan de skal forholde seg til følelsene de har for kjæresten.

– De sier «Alle bare vet at det er synd og hvis vi gjør noe sammen før vi er gift så havner vi i helvete og vil brenne til evig tid»

– Det handlet også om helt elementære ting, å få velge venner, delta på arenaer andre ungdommer er med på, og bare slappe av. Være seg selv.

Hun tror de små forholdene i kommunene gjør det vanskelig å ta tak i problemene.

– Jeg tror berøringsangst kan være et stikkord. Vi er et bitte lite samfunn hvor alle kjenner noen fra menigheten.

Hun forteller at folk vegrer seg for å gå i konflikt, fordi man møter menighetsmedlemmene på jobben, eller som håndverkere og på sykehjemmet.

– Det gjør at veien til å gjøre noe blir forferdelig lang. Man håper gjerne at noen andre kan gjøre noe først, sier hun.

Fisk henger til tørk i Vikten, Lofoten

Troen til Guds Menighet er basert på at Aanen Reinertsen fikk en nådegave fra himmelen og nøkkelen til å forstå Bibelen og Jesu sanne lære.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Adskilt inn i døden

– Jeg tenker at det ikke skulle være lovlig.

Samuel er tydelig på hva han mener om de statsfinansierte privatskolene Guds Menighet driver.

– Jeg tror grunnen til at de skal ha privatskole, er for å filtrere ut de tingene som ikke passer det religiøse samfunnet. Det ligner mer på indoktrinering enn frivillig læring, sier han.

Guds Menighet har under 500 medlemmer. Likevel er det forventet at de unge skal gifte seg med noen i menigheten.

– De bruker skolen som en mulighet for å beholde medlemmer fra tidlig alder. Og truer de som vil trekke seg ut med evig fortapelse. Vær en av oss, eller ingenting. En frafallen. Hedning.

Moren til Samuel ble tatt inn igjen i menigheten rett før hun døde. Hun er gravlagt på trossamfunnets egen kirkegård.

– Jeg er så ofte jeg kan på grava til mamma. Pappa blir liggende et annet sted. Da snakker vi iskaldt. De skal ha stor avstand, det er et prinsipp. Bare fordi han ikke er i Guds Menighet, får han ikke ligge ved siden av kona si.

– Vi kan alltid bli bedre

Rektorene ved privatskolene i Ørsnes og Vikten har sendt hver sin e-post med kommentarer til NRK.

– Angående frykt for isolerte barn, så har det vært en gjenganger fra kritiske røster helt fra privatskolen ble startet. Dette er også noe vi har fokus på og jobber målbevisst for å ivareta på beste måte, skriver Kjell-Viktor Kristiansen, rektor ved menighetens skole i Ørsnes.

Han skriver videre at det finnes rom for forbedringer:

– Målet er at våre barn skal gå ut fra skolen og føle seg ivaretatt og forberedt på livet etter grunnskolen, ikke at de skal føle seg isolerte. I denne jobben kan vi alltid bli bedre, også med tanke på å delta sammen med andre barn utenfor den jevne skolehverdagen.

Når det gjelder bekymringsmeldingen fra Bufdir, skriver Kristiansen følgende:

– Bekymringsmeldingen fra Bufdir har vi redegjort for i svarbrev til direktoratet, både fra rektor og fra et samlet kollegium.

– Ser alvorlig på slike anklager

Joachim M. Stenberg, rektor på privatskolen i Vikten, skriver følgende i sin e-post:

– På generelt grunnlag ønsker vi ikke å kommentere enkeltsaker i mediene blant annet på grunn av taushetsplikt og respekt for normal saksgang i det norske rettssystemet. Dette gjelder også bekymringsmeldingen fra Bufdir.

Han presiserer at Vikten skole er underlagt både opplæringsloven og friskoleloven. Og at de som alle andre skoler følges nøye opp av eksterne offentlige instanser som for eksempel helsesøster, barnevern og BUP.

– Er det elever som har følt seg urettferdig behandlet ber vi innstendig om å ta kontakt direkte med oss. Vi ser meget alvorlig på slike anklager, legger Stenberg til.

Se Brennpunkt-dokumentaren om Guds Menighet:

Ungane i Guds menighet får ikkje gå på vanleg skule. Fagfolk er bekymra for at dei blir isolert. Samtidig får skulen statsstøtte.

Ungane i Guds menighet får ikkje gå på vanleg skule. Fagfolk er bekymra for at dei blir isolert. Samtidig får skulen statsstøtte.