Fjerner kritisk asylsøker

UDI flytter en asylsøker bort fra asylmottaket i Skrolsvik etter at han skrev et kritisk klagebrev mot asylmottaket. Asylsøkerens tidligere verge Frode Olsen er forferdet, og åpner hjemmet sitt.

Asylsøker om klagebrev

Asylsøker Rahim Rostami fortalte på folkemøte om Senjehesten asylmottak at asylsøkerne hadde sendt klagebrev til UDI. Nå flytter UDI ham vekk fra Senjehesten mottak, mot Rostamis vilje.

Foto: NRK

Asylsøker Rahim Rostami reiste seg på folkemøtet i Skrolsvik og fortalte om asylsøkernes klager mot ledelsen på Senjehesten asylmottak.

Rostami snakker litt norsk og ble derfor bedt av andre asylsøkere om å skrive et klagebrev til UDI og å fortelle om klagene på informasjonsmøte om asylmottaket. Det gjorde han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Folkemøte Skrolsvik bak i salen

Folkemøtet i Skrolsvik ga asylsøkeren Rostami trampeklapp da han fortalte om forholdene ved Senjehesten asylmottak. Nå blir han flyttet vekk mot sin vilje.

Foto: NRK

Våget å snakke

NRK Brennpunkt viser tirsdag en kortdokumentar fra folkemøtet. Der får Rostami trampeklapp fra lokalbefolkningen etter at han har fortalt om konflikten mellom ledelsen av mottaket og flere av asylsøkerne.

På møtet lover regiondirektør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt, at de 50 asylsøkerne som hadde undertegnet klagebrevet skal få svar.

UDI flytter talsmann

En måned senere har UDI ennå ikke svart på klagene. Istedet fikk Rostami et annet brev fra UDI i posten sist fredag.

Der får han beskjed fra UDI om at han snarest skal flyttes vekk fra Senjehesten mottak til et annet mottak.

Frode Olsen

Frode Olsen var hjelpeverge til Rostami. Han reagerer sterkt på flyttingen.

Foto: Privat

– Det virker som om UDI nå fjerner en kritisk asylsøker. Det sier tidligere verge for Rostami, Frode Olsen, som reagerer sterkt på vedtaket.

– Rostami snakker bedre norsk enn de fleste asylsøkerne her. Han er en av de få asylsøskerne vi har fått integrert i bygda. Hvorfor skal han flyttes, spør Olsen.

Ifølge Frode Olsen er Rostami en av få asylsøkere som ikke vil vekk fra Senjehesten.

- Merkelig og uforståelig

– Derfor er det uforståelig at UDI vil flytte akkurat han, sier Frode Olsen.

– Jeg kan forstå at mottaksleder Dag Olsen vil ha fjernet en asylsøker som på norsk kan fortelle om uverdige forhold.Men man skulle tro Rostami var en verdifull ressurs for UDI, siden han på norsk kan fortelle om forholdene der, sier Olsen.

Umulig å klage

Nærbilde Bjørn Fridfeldt

Fikk klagebrev. Regionsjef i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt

Regionleder Bjørn Fridfeldt i UDI Nord avviser at dette er en hevnaksjon mot Rostami.

– UDI behøver ikke begrunne hvorfor vi flytter vekk Rostami, sier Fridfeldt.

Han opplyser at UDI har sendt flyttebrev til fire av asylsøkerne ved Senjehesten, og at de ikke kan klage på flyttevedtaket. – Kravet om å flytte står ved lag, sier han.

– Vi gir fire disse asylsøkere nå et tilbud om å starte på ny frisk et nytt sted, og skape ro rundt driften av Senjehesten asylmottak, sier Fridfeldt.

Han mener flyttingen vil være bra både for asylsøkerne og mottaket. – De fire asylsøkerne har selv sagt at de finner botilbudet så dårlig at de ikke vil bo der, sier Fridfeldt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Senjehesten asylmottak

Rostami og tre andre asylsøkere flyttes vekk fra Senjehesten asylmottak

Foto: NRK

– Når vi flytter dem, får de sjansen til å være opptatt av positive ting. Vi har gjort slike flyttinger før med stort hell, sier han.

Etter det Brennpunkt kjenner til har også de tre andre asylsøkerne som må flytte i kritisert ledelsen ved asylmottaket offentlig.

UDI gjør ikke om vedtaket

– Rostami er lei seg fordi han må flytte mot sin vilje, forteller Frode Olsen. Han fikk mandag beskjed fra Fridfeldt om at UDI ikke vil gjøre om vedtaket på å flytte Rostami.

– Rostami har ikke vært innblandet i noen av konfliktene på mottaket. Jeg vil nå be UDI sentralt om å gripe inn i denne saken, sier Frode Olsen.

– Det virker som om UDI ikke vil høre på kritikk og ønsker å forsvare Senjehesten uansett hva som kommer fram, sier Frode Olsen.

Frode Olsen har vært verge for to av asylsøkerne på Senjehesten inntil de fylte 18 år. Han er den første vergen som uttaler seg om forholdene ved Senjehesten asylmottak.

Skal få svar

Fridfeldt sier Rostami skal få svar på klagebrevet han sendte på vegne av asylsøkerne.

– Vi skal følge opp og svare på brevet. Vi kan ikke svare på hver enkelt påstand, det er umulig. Men svar skal han få om kort tid, lover Fridfeldt.