Oppsiktsvekkende nytt vitnemål i Orderudsaken

Et nytt vitne avslører for NRK Brennpunkt at Anne Orderud Paust og hennes mann Per Paust hadde hemmelige oppdrag for etteretningstjenesten, som kunne være farlige.

Politilogg fra Orderud-saken

Da politiet startet sin etterforskning i Orderudsaken ba de umiddelbart om å få utlevert all informasjon om truslene mot familien Paust fra Politiets overvåkningstjeneste POT.

Foto: Bilde fra Brennpunkt-dokumentaren / NRK

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene har på bakgrunn av hans vitnemål bestemt seg for å granske ekteparet Anne Orderud Paust og Per Paust forbindelse til etterretningstjenesten.

– Med utgangspunkt i de antakelsene som er framsatt i mediene om at Anne Orderud Paust og Per Paust kanskje arbeidet for etteretningstjenesten, og de eventuelle konsekvensene dette kunne ha for skyldsspørsmålet i Orderudsaken så bestemte vi oss for å sende et brev til etteretningstjenesten på vanlig måte, sier leder av EOS-utvalget Helga Hernes til Brennpunkt.

Paust hadde antakelser

Det var på en båttur i august 1998 at Per Paust betrodde seg til sin fetter Tore Taraldsen etter at han og hans kone Anne Orderud Paust i løpet av kort tid ble utsatt for to attentatforsøk.

Tore Taraldsen så sin fetter Per Pausts betroelser i nytt lys i vår.

Tore Taraldsen så sin fetter Per Pausts betroelser i nytt lys etter den første Brennpunktsendingen om Orderudsaken.

Foto: Bilde fra Brennpunkt-dokumentaren / NRK

På båtturen fortalte Per Paust fetteren at de hadde gode indikasjoner på hvem som kunne stå bak attentatene, og at både han og kona hadde hemmelige oppdrag for etteretningstjenesten som kunne være farlige for dem.

– Jeg tror det var på det tidspunktet at Anne brøt inn og sa at ”vær så snill og ikke stress dette noe særlig, fordi at det kan bli veldig ubehagelig for oss alle tre hvis du prater for mye om dette her, forteller Tore Taraldsen til Brennpunkt.

Det var da Per Pausts fetter Tore Taraldsen så Brennpunktsendingen om Orderud-saken i april i år, at han fikk en sterk opplevelse av sammenhenger knyttet til drapene på Orderud gård som han ikke tidligere hadde sett. Han så betroelsene fra sin fetter i båten elleve år tidligere i et nytt lys.

Båtturen skjedde omtrent i samme tidsrom hvor både Per Paust og Anne Orderud Paust selv antydet overfor politiet at konflikten om fordelingen av verdiene på Orderud gård, og en kommende sivilsak mellom Per Orderud og hans foreldre, kunne være et mulig motiv for attentatforsøkene.

Både Per Paust og Anne Orderud Paust hevdet at det ikke fantes andre ting i deres yrkesliv eller privatliv som etter deres mening kunne forklare dynamitten under bilen og gassattentatet.

Gårdsmotiv bak dommen

Året etter ble Anne Orderud og hennes foreldre skutt og drept på Orderud gård.
I retten kom juryen og dommerne fram til at striden om hvem som skulle overta gården var motivet for drap.

Noen drapsmann ble aldri dømt, men fire personer ble dømt for medvirkning til drap på Anne Orderud og hennes foreldre. Fortsatt soner Per og Veronika Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød disse dommene.

Balkan-motiv

Det vitnet forteller kan bety at det var Anne Orderud som skulle tas av dage og at motivet har tilknytning til Norges engasjement i konflikten på Balkan. At Taraldsen nå står fram i kveldens Brennpunkt gjør at Stortingets uavhengige utvalg som kontrollerer de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, vil ta opp ekteparets tilknytning til etterretningstjenesten.

Et samlet utvalg mener det er rikitg å ta opp dette i lys av de nye opplysningene - og fordi fire personer soner lange dommer i Orderudsaken.