Hopp til innhold

- Senjehesten må stenges

Flere politikere reagerer sterkt på Brennpunkts dokumentar Himmelgrå som ble sendt tirsdag kveld. Flere ber Utlendingsdirektoratet slutte å bruke useriøse aktører.

Asylsøkere ved Senjehesten statlige mottak
Foto: Håvard Lior / NRK

- Utlendingsdirektoratet (UDI) inngår kontrakter med stadig flere useriøse aktører for å spare penger. Dette fører til dårlige asylmottak, og øker den lokale motstanden mot å etablere mottak.

Det sier Jon Ole Martinsen, som er rådgiver i SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger). Etter å ha sett NRK Brennpunkts dokumentar ”Himmelgrå”, er han svært kritisk til Utlendingsdirektoratets bruk av useriøse aktører.

Himmelgrå

Brennpunkt-dokumentaren ”Himmelgrå” handler om bygda Skrolsvik på Senja med 80 innbyggere. De sa ja til å ta imot 40 asylsøkere, men måtte mot folkeviljen ta imot et asylmottak med 100 plasser.

Dokumentaren viser hvordan et selskap som er teknisk konkurs får kontrakt for å drive mottaket Senjehesten, og hvilke problemer dette påfører lokalbefolkningen og asylsøkerne.

UDI må se helhet

Innvandringspolitisk talsmann i SV, Rolf Reikvam, kritiserer også UDI.

— UDI kan ikke bare gå etter det billigste alternativet. De må se bak tallene når de får tilbud fra en operatør, og se på helheten i tilbudet. Her har ikke UDI giddet å sjekke, bare tatt imot et godt tilbud, sier Reikvam til Brennpunkt nett.

Uholdbare forhold

Martinsen i SEIF mener forholdene på mottaket er så dårlige at Senjehesten bør legges ned. Han får støtte av Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen:

— Mottaket bør stenges. Dette er uholdbart både for asylsøkerne og lokalsamfunnet, sier Amundsen til Brennpunkt nett. Amundsen mener det nå må bli fortgang i behandlingen av søknadene, slik at de som får avslag kan sendes hjem, og de som skal få bli, kan bli integrert.

Rystet

— Jeg er rystet over forholdene og har stor sympati med asylsøkerne og lokalbefolkningen. Det sier Høyres stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann Bent Høie til Brennpunkt nett.

— Her er det åpenbart at UDI har sviktet både i forkant av etableringen og i kontrollen etterpå. Det er åpenbart at hverken kommunen eller lokalbefolkningen var tilstrekkelig involvert i forkant av etableringen, slik som er Stortingets intensjon, sier Høie.

Dårlig regelverk

Martinsen i SEIF krever et bedre regelverk fra UDI for å kunne stenge dårlige mottak. - De ekstreme forholdene på Senjehesten og andre useriøse mottak er en konsekvens av at myndighetene har et slapt og lite detaljert regelverk, sier Martinsen.

— Når asylsøkerne blir isolerte og i tillegg ikke blir veiledet av mottaket, så kan det ødelegge integreringen av asylsøkerne, sier Martinsen.

Venstre om

Venstres nestleder Trine Skei Grande sier programmet viser at hele asylpolitikken må legges om. – Signalet vi må gi asylsøkerne er at de skal jobbe. Venstre vil at asylsøkere skal ha rett og plikt til å jobbe, men da er det hodeløst å legge et så stort asylmottak til en så liten bygd, sier Grande.

— Store mottak skaper grobunn for fremmedfrykt. Gjør som i Sverige og la asylsøkerne bosette seg i private leiligheter underlagt mottakssentre. I Sverige bor under halvparten i mottak. I egne leiligheter får de lettere leve et normalt liv med jobb, og blir raskere integrert, sier hun.

Billige asylmottak øker motstanden

— Å bruke slike billige og dårlige mottak øker den lokale motstanden mot asylmottak. Det gjør det vanskeligere å etablere nye mottak, sier Martinsen, som likevel er imot Fremskrittspartiets forslag om at kommunene må kunne si nei til etablering av mottak i sin kommune.

Heller ikke SV mener kommunene bør ha vetorett: — Kommunene kan ikke ha vetorett. Da får vi ikke fulgt opp de internasjonale konvensjonene Norge er en del av og må forholde seg til, sier Reikvam.

Dårlig holdning

— Senja asylmottaks driftsoperatør viser en overveldende dårlig holdning overfor mennesker i nød, og et tilsynelatende enfold med fokus på profitt. Det sier innvandringspolitisk talsmann i partiet Rødt, Hugo Sandoval, i en kommentar til NRK Brennpunkt.