NRK Meny
Normal

Bygdefolket bekymret for asylsøkerne

- Fremmedfrykten noen i Skrolsvik følte da asylmottaket ble etablert, er nå snudd til en frykt for at asylsøkerne som bor i bygda vår ikke har det bra.

Ann Eva Isaksen på folkemøte

Ann Eva Isaksen i Skrolsvik frykter at asylsøkerne på Senjehesten asylmottak ikke har det bra.

Foto: NRK

Frykter alvorlige forhold

Det sier Ann Eva Olsen i Skrolsvik. Hun har jevnlig kontakt med flere av asylsøkerne som bor på Senjehesten asylmottak.

– Hvis bare en tidel av det de forteller er sant, er situasjonen svært alvorlig, sier hun. Denne høsten har det vært ruteknusing og knivstikking på mottaket.

Himmelgrå

Knuste vinduer på Senjehesten

Knuste vinduer: I høst har politiet flere ganger rykket ut til Senjehesten asylmottak.

Foto: NRK

NRK Brennpunkt sendte i september dokumentaren Himmelgrå.

Bygda med 80 personer sa ja til å ta imot 40 asylsøkere, men protesterte da UDI bestemte at 100 asylsøkere skulle komme til mottaket.

Programmet fulgte over et halvt år etableringen av asylmottaket Senjehesten i bygda Skrolsvik på Senja.

NRK Brennpunkt har i høst besøkt bygda på nytt for å se hvordan det går med asylmottaket.

Bygdefolket og asylsøkerne

– Folket i bygda har blitt bedre kjent med asylsøkerne på det knappe året de har vært her. De er hyggelige og høflige folk. Vi treffer dem jo daglig når de går rundt i gatene, sier Olsen, som legger til: - noe særlig annet har de jo ikke å gjøre her.

Ann Eva Isaksen i Skrolsvik

Ann Eva Isaksen besøker jevnlig asylmottaket i Skrolsvik. Flere av asylsøkerne forteller om konflikter mellom ledelsen og asylsøkerne

Hun er en av flere i bygda som har jevnlig kontakt med flere asylsøkere. De forteller henne at noen forhold på mottaket har blitt bedre, mens andre forhold har blitt verre.

- Vi vet jo ingenting. Og ryktene går. Informasjonen fra asylmottaket til bygdefolket har vært ikke-eksisterende, sier Olsen.

Pålagt informasjonsmøte

Vi treffer Ann Eva Olsen dagen før Senjehesten arrangerer sitt første informasjonsmøte.

Både kommunen og bygdefolket har i over 9 måneder bedt asylmottaket arrangere et informasjonsmøte. Mottaket ble etter NRK Brennpunkts dokumentar pålagt av UDI å arrangere et informasjonsmøte så raskt som mulig.

Etter 10 måneders drift innkaller så Senjehesten mottak med to dagers frist til informasjonsmøte.

Er asylsøkerne invitert?

Dag Olsen Skrolsvik folkemøte

Dag Olsen sier de skal bli flinkere til å gi informasjon om asylmottaket

- Dette informasjonsmøtet skulle vi arrangert for lenge siden. Dessverre har v i ikke rukket å gjøre det. Men framover skal vi bli flinkere til å informere om mottaket, slike møter kan få bukt med en del rykter og misforståelser, sier mottaksleder Dag Olsen.

Til lokalavisa Troms Folkeblad har Olsen dagen før sagt at asylsøkerne i utgangspunktet ikke er invitert på møtet.

Brennpunkt spør noen av asylsøkerne på mottaket om de skal delta på informasjonsmøtet. De er ikke informert om møtet, og spør NRKs journalist om de har lov til å delta. Mange sier de ikke vil dra, siden de regner med at møtet vil foregå på norsk.

Folkemøte

Panel folkemøte Skrolsvik

Panelet på folkemøte, fra venstre: Rådmannen, mottaksleder Dag Olsen, lensmannen og Bjørn Fridfeldt fra UDI

Foto: NRK

Om kvelden kommer både lensmann, rådmann og regionleder Bjørn Fridfeldt i UDI Nord for å informere om forholdene rundt asylmottaket. Dag Olsen har åpnet en stor møtesal og satt fram kaffe og kjeks.

Olsen forteller på møtet at forholdene ved Senjehesten har vært og er bra. Han mener de fleste asylsøkerne er fornøyde.

– Vi har hele tiden hatt nok vaskemaskiner og ovner her. TV-en blir reparert nå, og vi planlegger enda flere aktiviteter til beboerne her, sier han i sin innledning foran en fullsatt sal. Over 30 av asylsøkerne er også møtt opp, men de færreste forstår norsk godt.

Rabalder

I pausen snakker mange av asylsøkerne med bygdefolket. En av asylsøkerne, Rahim Rostami, gir Ann Eva Olsen et klagebrev de har sendt til UDI. Ifølge asylsøkerne er det underskrevet av 54 asylsøkere.

Etter pausen reiser Rostami seg og forteller om innholdet i klagebrevet. Og Ann Eva Olsen leser opp hele brevet. Det inneholder flere sterke anklager mot mottaksleder Dag Olsen.

Krever svar

Asylsøker om klagebrev

Asylsøker forteller om klagebrev

Foto: NRK

Flere asylsøkere og folk fra bygda ber Dag Olsen og Bjørn Fridfeldt svare på blant annet påstandene i brevet.

En del viktige misforståelser blir oppklart. Blant annet har flere asylsøkere trodd at Dag Olsen underslår deres dagpenger fra UDI, når han bøtelegger dem.

Ifølge Fridfeldt er dette umulig, fordi UDI trekker fra bøter før mottaket får overført dagpengene til asylsøkerne.

Flere fra bygda presiserer på møtet at det ikke er vaskemaskiner og TVer, men forholdet mellom mottaksledelsen og asylsøkerne, som de er bekymret for.

Fridfeldt lover at asylsøkerne skal få svar på disse punktene i klagebrevet.

Latter og rop

Flere på møtet kritiserer Fridfeldt for å forsvare mottaksledelsen. Mange ler av Fridfeldt når han forsøker å svare.

Asylsøker Mohammed Ahmed

Asylsøker takker Norge for beskyttelse

Foto: NRK

– Dette er bukken og havresekken, roper en eldre kar bak i salen, med adresse til Dag Olsen og Bjørn Fridfeldt.

Asylsøker og lensmann får siste ord

Idet stemningen på møtet blir stadig mer amper, reiser en av asylsøkerne seg og takker både Norge, lokalbefolkningen og mottaksledelsen for at han kan være på Senjehesten og søke om asyl i Norge.

– Takk for at vi får beskyttelse i Norge, sier han.

Så reiser lensmannen seg opp og ber folk besinne seg. – Denne saken er viktigere enn deres mistillit til Dag Olsen, sier lensmann Arnold Nilsen.

Nærbilde lensmann Arnold Nilsen

Lensmann Arnold Nilsen

Foto: NRK

- Det som er positivt er at så mange i bygda er så opptatt av at asylsøkerne skal ha det bra. Det må vi ta vare på og bygge videre på, sier lensmannen, som får siste ord på møtet.

Justisdepartementet undersøker

Justisdepartementet innkalte fredag til pressekonferanse.

Justisminister Knut Storberget sa der at regjeringen har utnevnt et utvalg som skal vurdere dagens asylmottak, hvilke tjenester de gir og hvordan tilbudet til asylsøkerne er organisert.

Utvalget skal legge frem forslag til hvilke tilbud som skal gis til asylsøkere, heter det i pressemeldingen.

folkemøte skrolsvik bakfra 2

Folkemøte i Skrolsvik om Senjehesten asylmottak