Hopp til innhold

Megler Killengreen anker erstatningsdom

Den profilerte eiendomsmegleren Jens Christian Killengreen anker dommen i tingretten der han ble dømt til å betale en pensjonist 4,5 millioner i erstatning etter et «off market»-salg.

Jens Christian Killengreen i retten

Jens Christian Killengreen mener dommen mot ham er for streng.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Forrige fredag slo Oslo tingrett fast at Killengreen må betale pensjonist Ellen Dahl 4,5 millioner i erstatning etter salget av barndomshjemmet hennes i Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo.

Ikke aktsomt

Langmyrveien 12

Eneboligen i Langmyrveien 12 ble solgt fire ganger på fire måneder.

Foto: NRK

Killengreen anbefalte Dahl å selge til en utbygger, uten annonsering og budrunde. Utbyggeren betalte 10,5 millioner kroner.

Men eiendommen ble senere solgt videre for 18,2 millioner til en annen utbygger. Prisen i det siste salget ble senere reforhandlet og havnet på 16,2 millioner, fordi det ble oppdaget restriksjoner fra byantikvaren på hva som kunne rives.

I dommen mot Killengreen heter det blant annet: «Det er etter bevisførselen sannsynliggjort at Dahl ville oppnådd en høyere pris for eiendommen dersom Killengreen hadde utført megleroppdraget på aktsomt vis».

Ellen Dahl

Ellen Dahl følte seg lurt da hun fikk vite at eiendommen hennes raskt ble solgt videre, til en langt høyere pris.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Ellen Dahl hadde akkurat mistet sin mor sensommeren 2016, mannen var syk og hun bestemte seg for å selge huset hun arvet på Nordberg i Oslo.

Oppdraget gikk til Killengreen som var en venn av familien.

– Det var en tøff periode i mitt liv. Jeg valgte å stole på ham. Vi har kjent hverandre i 40 år, sa Ellen Dahl til NRK under rettssaken.

– Urimelig streng

Johannes Andersen

Advokat Johannes Andersen er kritisk til pressedekningen av dommen mot Killengreen.

Foto: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Etter en uke med vurderinger har Killengreen nå beslutte å anke dommen til lagmannsretten.

– Vi mener dommen er urimelig streng, sier Killengreens advokat Johannes Andersen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange til NRK.

– Dommen stiller for strenge krav til hva han eventuelt skulle gjort som megler. Hva er innholdet i bransjenormen, hva kan en kunde forvente seg? Det gjelder særlig hva Killengreen skulle ha gjort etter at budet forelå.

Pressekritikk

Jens Christian Killengreen

Jens Christian Killengreen rådet Ellen Dahl til å selge leiligheten til en utbygger for 10,5 millioner kroner.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Andersen er i tillegg kritisk til pressedekningen av saken.

– I for eksempel NRK’s nettartikkel «Sminkøren» forledes leseren til å tro at Killengreen er dømt i en sak som gjelder «koblingsøkonomi» hvor det opererer «hoffmeglere» og der «den ene tjenesten er den andre verd». Dommen er kun begrunnet i at retten mener megler burde gjort mer i forbindelse med salget.

Advokat Andersen sier at både Nordvik & Partners som meglerkjede og If som er kjedens forsikringsselskap stiller seg bak anken.

Vil styrke seg

Arvid Dahm i advokatfirmaet SBDL

Arvid Dahm sier de vil be om økt erstatning når saken nå blir anket.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Jeg tror faktisk denne saken kommer til å stå seg enda bedre og bli sterkere for Ellen Dahl i lagmannsretten, sier advokat Arvid Dahm i advokatfirmaet SBDL. Han er Ellen Dahls prosessfullmektig i saken.

– Det er også sannsynlig at vi kommer til å be om et høyere beløp enn det tingretten har tilkjent Dahl, sier han.

– Killengreens advokat påpeker at tingretten slår fast at det ikke var noen utilbørlig forbindelse mellom Killengreen og eiendomsutvikleren?
– Det er ikke avgjørende for ansvarsspørsmålet, men et slik forhold vil selvsagt gjøre saken mer alvorlig. Noe vi også vil komme tilbake til i lagmannsretten.