Krever megler for millioner etter «off market»-salg

Huset ble solgt fire ganger på fire måneder og steg over sju millioner kroner i pris underveis. I dag må eiendomsmegler Jens Christian Killengreen møte i retten anklaget for brudd på megleransvaret.

Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo

Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo ble solgt for 10.5 millioner kroner i august 2016. Nå skal retten vurdere om selger ble lurt.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Er det lurt å selge boligen sin utenfor markedet, i et såkalt «off market»-salg? Spørsmålet står sentralt i dag når tingretten i Oslo skal behandle en helt spesiell sak om megleransvar.

Ellen Dahl (68) mener at eiendomsmegler Jens Christian Killengreen ikke gjorde jobben sin, og krever en erstatning på opp til 7,6 millioner kroner.

Billigsalg?

Arvid Dahm i advokatfirmaet SBDL

Arvid Dahm mener Killengreen brøt god meglerskikk da han rådet selger om å selge direkte til en oppkjøper for 10,5 millioner.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Dahl hadde akkurat mistet sin mor sensommeren 2016 og bestemte seg for å selge huset hun arvet på Nordberg i Oslo. Oppdraget gikk til den profilerte eiendomsmegleren Jens Christian Killengreen i Nordvik & Partners.

Han foreslo at Dahl burde selge eiendommen i et såkalt «off market»-salg. Det vil si at boligen ble solgt direkte til en oppkjøper, uten annonsering og budrunde.

Killengreen satte Dahl i kontakt med eiendomsutvikler Terje Skahjem. De ble enige om at han kunne få kjøpe huset for 10,5 millioner kroner.

– Altfor billig, sier Arvid Dahm i advokatfirmaet SBDL.

Raske høstsalg

Arvid Dahm i advokatfirmaet SBDL

Huset på Nordberg ble solgt fire ganger i løpet av fire måneder.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Dahm stiller i dag i retten med krav om at Ellen Dahl skal tilkjennes en millionerstatning.

Kravet bygger på det som skjedde etter at boligen ble solgt. Det viste seg nemlig at boligen på den 1,3 mål store tomten raskt ble overdratt til andre eiendomsutviklere.

– Først ble det solgt videre for 15 millioner, deretter for 16 millioner og til slutt for 18,2 millioner. Dette viser at meglers markedsvurdering var totalt urealistisk, sier Dahm til NRK.

Det var Finansavisen som først omtalte saken.

– Utnyttet tilliten

Dahm mener at Killengreen har brutt god meglerskikk. Killengreen anklages også i stevningen til Oslo tingrett for å ha «utnyttet et særlig tillitsforhold til selger». Dahm omtaler Killengreens adferd som «eklatante brudd på profesjonsansvaret».

Advokat Dahm peker på at det var et særlig tett forhold mellom megler og eiendomsutvikler. Dette skal ha ført til at Skahjem fikk en ekstra gunstig pris på eiendommen.

– De hadde gjort forretninger sammen tidligere, sier Dahm.

Han advarer mot slike direktesalg:

– En farlig vei å gå dersom man ønsker riktig pris for boligen sin, sier han.

– Grove påstander

Killengreen i tingretten sammen med sin advokat Kjetill Mellum

Killengreen i tingretten sammen med sin advokat Kjetill Mellum.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen ønsker ikke å uttale seg om saken før den er behandlet av tingretten, men skriver følgende i en e-post til NRK:

«Vi kjenner oss hverken igjen i motpartens fremstilling eller i de grove påstandene som er fremsatt.»

Eiendomsutvikler Terje Skahjem avviser at det har vært et spesielt samarbeid mellom ham og Killengreen.

«Selgers påstand om samarbeid er uriktig. Sammenliknet med andre nylige eiendomssalg i lokalområdet fremsto dette som riktig markedspris på kjøpstidspunktet.», skriver han i en e-post.

Retten har satt av tre dager til behandling av saken.