Hopp til innhold

Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom

Antall hvitvaskingsmeldinger fra eiendomsmeglere vokser kraftig. Bransjen registrerer at det brukes kreative transaksjonsmetoder. – Tiden med kontanter i pose er forbi, sier hun som er ansvarlig for oppgjørene i Eie Eiendomsmegling.

Mariell Hernandez Berg

Mariell Hernandez Berg i Eie Eiendomsmegling har sendt 15 mistanker om hvitvasking i år.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Når en ung kunde kjøper en dyr eiendom, og oppgjøret kommer gjennom ulike transaksjoner til vår klientkonto, vekker det mistanke, forteller Mariell Hernandez Berg som er kvalitetssjef i Eie Eiendomsmegling.

Fra 2015 til 2016 gikk antall hvitvaskingsmeldinger til Økokrim fra 45 til 135 – altså en tredobling. Nye tall viser at det er registrert 295 hvitvaskingsmeldinger fra meglere så langt i år.

Mariell Hernandez Berg

Kvalitetssjef i Eie, Mariell Hernandez Berg, er ikke overrasket over økningen i hvitvaskingsmeldinger fra meglere.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Jeg er ikke overrasket over tallene. De siste to årene har vi hatt interne kurs og opplæring av fagansvarlige. Rutinene er bedre når det gjelder å varsle om mistenkelige transaksjoner, forteller Berg.

Eie Eiendomsmegling har så langt i år sendt 15 bekymringsmeldinger til Økokrim, av et totalsalg på 4463 eiendommer.

– Den tida er forbi hvor kunder kommer inn på meglerkontoret med kontanter i posen, nå er de som vil hvitvaske penger mer avanserte, sier Berg.

Som kvalitetssjef har hun ansvar for transaksjonene og rutinene i Eies sentrale oppgjørssystem. I tillegg har hvert enkelt meglerkontor en hvitvaskingsansvarlig.

Betydelig økning

Sven Arild Damslora

Sven Arild Damslora i Økokrim mener eiendom er velegnet for hvitvasking av utbytte fra kriminell virksomhet.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Fast eiendom er en velegnet måte å hvitvaske utbytte fra kriminell virksomhet, fordi det er store verdier som omsettes på kort tid. I tillegg ser vi straffesaker både i Økokrim og politidistriktene at utbytte fra kriminalitet kanaliseres til eiendomsmarkedet, forteller Sven Arild Damslora.

Han leder enheten for finansiell etterretning i Økokrim, som sporer hvordan utbytte fra blant annet narkotikahandel og menneskehandel hvitvaskes.

– Økningen er betydelig, men vi tror ikke problemet er blitt større. Tallene er snarere et uttrykk for at meglerne har blitt mer bevisste. Det gjennomføres flere tilsyn, og er en tettere faglig oppfølging fra Økokrim, sier Damslora.

– Er rapportene alvorlige?
– Vi har eksempler på at meglerrapporter har vært utgangspunkt for at saker med betydelige verdier har blitt åpnet. Det skal være lav terskel for å melde. Alle meldinger analyseres og sees i sammenheng med annen etterretningsinformasjon vi har. Meldinger om små transaksjoner kan være brikker i et stort puslespill. Det kan gi myndighetene gode spor som senere fører til et gjennombrudd.

Mørketall

Carl O. Geving

Meglerne er flinkere, men mørketallene er nok store, tror Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Regjeringen la nylig fram en rapport som blant annet belyser at det er mangelfull kunnskap blant meglere om hvordan hvitvasking foregår. Det har ført til mangelfull rapportering.

– Økningen av rapporter viser tydelig at kunnskapen om hvitvasking blant meglerne har blitt bedre. Men andelen rapporter er liten i forhold til de 140.000 transaksjoner vi har innenfor eiendom i løpet av et år. Det viser at vi kan bli enda bedre i å rapportere, sier leder av Eiendomsmeglerforbundet, Carl O. Geving.

– Mørketallene er nok større enn det vi rapporterer, sier han.