Hopp til innhold

Hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass

Ingen andre steder skriver leger ut like mange sykemeldinger. Ny forskning gir oss noen svar om hvorfor.

Silje på jobb i Bodø kommune.

Silje Birgithe Wessel er på vei til dagens tredje besøk. Hun har de siste fire årene jobbet som sykepleier i hjemmetjenesten i Bodø.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Nå stresser jeg litt, for i dag var det sykdom. Denne pasienten pleier å stå tidlig på lista fordi hun trenger medisiner med en gang hun våkner.

Silje Birgithe Wessel er på vei til dagens tredje besøk. Hun har de siste fire årene jobbet som sykepleier i hjemmetjenesten i Bodø.

Det er lange dager, mange pasienter som skal ha hjelp, og lite tid.

Dette kjenner hun på kroppen.

Silje Birgitte Wessel

Silje Birgithe Wessel i bilen på vei til pasient.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Wessel, og svært mange andre som jobber i hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten er den arbeidsplassen i Norge hvor leger skriver ut flest langtidssykemelding. Sykefravær over 16 dager er på 7,7 prosent for ansatte her.

Det er nesten dobbelt så høyt som snittet i Norge, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Instituttet har statistikk på hva slags plager som er utbredt på ulike arbeidsplasser.

De ansatte i hjemmetjenesten er mest psykisk utmattet etter jobb. De topper statistikken for ryggplager.

Og sammen med de som jobber på sykehjem, har de flest muskel- og skjelettplager og søvnvansker. De har også betydelige psykiske plager.

Stor påkjenning

Hvorfor er det sånn? Dette har forskere ved STAMI ønsket å finne ut av. De har intervjuet tusenvis av ansatte, og analysert tilgjengelige data. Svarene overrasket ikke forskerne.

Vi som forsker på dette vet at arbeidsmiljø har mye å si for sykefravær, forteller Håkon Johannessen, som har ledet studien.

Det som kjennetegner arbeidshverdagen til ansatte i hjemmetjenesten, er at den er preget av høye emosjonelle krav og rollekonflikt.

Håkon Johannessen

Håkon Johannessen leder forskning innen arbeidspsykologi hos STAMI.

Foto: Geir Dokken

Det første handler om at du møter mennesker med sterke følelser. Det kan være sorg, sinne og frustrasjon fra pasienter. Som ansatt må du både møte disse, og kanskje skjule dine egne følelser.

Det andre handler om at du blir stilt overfor krav som ikke lar seg forene.

Johannessen forklarer de ansattes dilemma slik:

Du har en yrkesetikk. Du har en oppfatning av hva som er god pleie. Så har du ikke tid til å gi det fordi man skal rekke over så mange pasienter den dagen. Da kan man gå hjem og føle at man ikke har gjort en god jobb, sier han og fortsetter:

Det ser vi sliter på de ansatte i hjemmetjenesten.

En slik belastning over tid gir også økt sannsynlighet for muskel- og skjelettplager, i tillegg til psykiske plager, forteller forskeren.

Andre ting som preger arbeidshverdagen i hjemmetjenesten, er tunge løft og lite fleksibilitet rundt pauser og arbeidstid.

Selv de mest robuste menneskene vil kunne utvikle plager som følge av disse forholdene, forteller Johannessen.

En stressende hverdag

Silje Birgithe Wessel kjører mellom rekkehusene i sin lille blå kommunale bil. Etter å ha vært sykemeldt 50 prosent første halvdel av året, er hun nå tilbake på jobb.

Silje Birgitte Wessel på vei til en pasient.

Silje Birgithe Wessel på vei inn til dagens første pasient.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Årsaken til sykemeldingen var noe av det STAMI-forskerne trekker frem: tunge løft.

Wessel skulle hjelpe til med å løfte en pasient som nylig var kommet hjem fra sykehus.

– Så fikk jeg en smell i ryggen. Hos henne var ikke ting tilrettelagt, ting var ikke på stell, forteller Wessel.

Det er to år siden, og fortsatt sliter hun med ryggen.

Loven brytes

Det kan tyde på at hjemmetjenestene rundt om i landet har en del utfordringer.

NRK har fått tall fra Arbeidstilsynet over tilsyn de har hatt ved ulike hjemmetjenester. Det er få andre arbeidsplasser hvor Arbeidstilsynet finner lovbrudd like ofte som hos hjemmetjenesten.

85 prosent av stedene de sjekket de siste fem årene, hadde brudd på arbeidsmiljøloven: altså brudd på loven som skal sikre arbeidere et godt arbeidsmiljø.

Til sammenligning fant de brudd ved 61 prosent av tilsynene hos byggebransjen.

Kan gjøres noe med

Arbeidsmiljø har ikke alt å si for om folk blir sykemeldte. Men STAMI gjorde i 2016 forskning på sykefravær som er over snittet.

Da fant de at 70 prosent av det handler om arbeidsmiljø, i helse- og sosialyrker. .

Bodø Hjemmetjeneste

Morgenmøte i hjemmetjenesten i Bodø.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

For å hjelpe blant annet hjemmetjenesten med å få bukt med dette, har STAMI utviklet et eget verktøy.

Men ikke alt kan løses med digitale verktøy. Og man kan ikke organisere seg bort fra emosjonelle krav, ifølge Johannessen.

Men man kan gjøre tiltak for at de ansatte skal håndtere det bedre.

Da handler det om at ledere gir sosial støtte, og kollegaer gir støtte. Forskning viser at da håndterer de kravene de møter i sin arbeidshverdag bedre. Jeg sier ikke at det er enkelt å få til, men mulig, sier Johannessen.

Hjemmetjenesten er sentral i første episode av dokumentarserien «Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører»

Kari (90), Sverre (96) og Lilly (90) får ikke plass på sykehjem og må bo hjemme. Får de en verdig behandling?

Kari (90), Sverre (96) og Lilly (90) får ikke plass på sykehjem og må bo hjemme. De er avhengig av hjelpen fra hjemmetjenesten.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i eldreomsorgen vi burde titte på? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

Vi har tidligere satt søkelys på blant annet kommunal oppfølgingen av psykisk syke, arbeidsforhold i verftbransjen og pandemiberedskap.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på helse- og omsorgstjenester, enten det er kommunale eller private. Så bare ta kontakt med oss.