57 villrein felt i løpet av en snau uke med statlig jakt

Så langt er det felt 57 reinsdyr i den statlige jakta for å utrydde villreinstammen i Nordfjella. Dårlig vær har skapt utfordringer den første uka.

Oppstart av felling av villrein i Nordfjella.

NEDSLAKTING: Over 2000 dyr skal avlives for å stanse et utbrudd av skrantesyke (se faktaboks i artikkelen).

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hele stammen – som ved starten av årets jaktsesong telte rundt 2.200 dyr – skal utryddes innen mai neste år for å bekjempe skrantesyke (CWD).

– Så langt har det gått som forventet. Det har vært urolig vær, men vi har klart å utnytte periodene med godt nok vær. Til og med i går var det felt 49 dyr, sa seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB mandag morgen.

Petter Braaten - seniorrådgjevar - SNO

OVERSIKT: En snau uke etter at fellingslaget startet nedslaktingen sier Petter Braaten i Statens naturoppsyn at det er utfordrende forhold å jakte i. Likevel mener han de er i rute.

Foto: Håvard Heggen / NRK

Noen timer senere oppjusterer Knutsens kollega antallet til 57.

– Sett opp mot forholdene og de korte dagene er 57 dyr den første uka innenfor det vi hadde håpet på, sier Petter Braaten til NRK.

Det første jaktlaget har ikke avsluttet jakta for dagen, så det kan bli felt enda flere dyr før mandagen er omme.

– Har oversikt

I løpet av årets ordinære jaktsesong ble det felt rundt 700 dyr i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tirsdag forrige uke begynte den statlige aksjonen for å ta livet av de resterende dyrene. 30 personer jobber på skift med fellingen.

– Det er hele tiden en utfordring å finne dyrene og flokkene. Men det er del av jobben. Vi har brukbar oversikt, sier Knutsen.

Nordfjella er så langt det eneste stedet i Europa hvor den smittsomme varianten av skrantesyke er påvist, og derfor håper man at jakten kan bidra til å fjerne sykdommen helt. Alle dyrene som skytes, blir testet for sykdommen.

– De første prøvene er sendt over til Veterinærinstituttet, men svarene er ennå ikke klare, sier Knutsen.

Jakter på Villrein

FLYS: De som skal ta ut villreinen startet fellingen 7. november og trenger helikoptertransport til snøscootere får nok snø å kjøre på.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Inntil snøen har lagt seg skikkelig i jaktområdet, brukes det i hovedsak helikopter til å frakte jaktpersonellet og dyreskrottene.

– Så lenge vi bruker helikopter, er vi avhengig av flyvær for å komme ut og inn effektivt. Etter hvert som føret blir bedre og vi får snøscooterføre, vil det bli mer fleksibelt, sier Knutsen.