Eit lam sitt fast i inngjerda til ein saltstein som Mattilsynet har sett opp

Sauer set seg fast i gjerde Mattilsynet har sett opp

Fleire sauebønder i Hallingdal opplever at sauene deira set seg fast i innhegningar Mattilsynet har sett opp. – Me har blitt lurt frå fyrste stund, seier sauebonde.