NRK Meny
Normal

– Vask skoene, unngå kadavre

Folk på fjelltur oppfordres til å vaske skoene for å hindre spredning av den fryktede skrantesyken.

Skrantesyke, plakater

Denne plakaten er satt opp i områder hvor det har blitt påvist skrantesyke hos villrein.

Foto: Destinasjon Hemsedal / Privat

Mattilsynet, Statens naturoppsyn og kommunene i Nordfjella ber turister og andre som ferdes i fjellet om å være forsiktige for å hindre spredning av skrantesyken (CWD).

Blant annet bes folk om å vaske skoene sine når de drar fra områder med skrantesyke fordi smitten kan sitte i jord og planter.

– Når de forlater dette området, så er det smart å vaske skoa. Det kan være å gå ned i en bekk og vaske der, eller hjemme i oppvaskkummen, sier Petter Bråthen i Statens naturoppsyn til NRK.

Hold hunden unna

For at flest mulig i fjellet skal få med seg anbefalingene, er det trykt opp plakater på turisthyttene i Nordfjella-området.

Hvis folk ser syke hjortedyr eller kadavre, blir de bedt om å kontakte SNO. ​Det er også viktig å unngå kontakt mellom hunder og kadaver av hjortevilt.

– Hvis man ser et kadaver eller et sykt dyr, ikke gå bort til det. Ta bilde og finn posisjonen på GPS, og meld det inn til oss, sier Bråthen.

Mange prøver

Skrantesyke blant flere villrein fører til at hele flokken på over 2000 dyr i Nordfjella må slaktes. Så langt er det påvist skrantesyke hos fire villrein.

I vinter ble en gruppe villrein merket med GPS-sendere i Nordfjella villreinområde. Fra alle disse dyrene ble det tatt prøver fra endetarmen, og i prøvene fra det ene dyret har Veterinærinstituttet funnet skrantesyke-smitte.

Hentar ut skrantesjuk villrein

I juni ble en skrantesyk villrein hentet ut fra Nordfjella og fraktet med helikopter til Oslo for analyser.

Foto: Petter Braaten/SNO