Hopp til innhold

– Hvorfor skulle Knights Templar velge Breivik?

SAL 250 (NRK.no) Politiet mener det er helt usannsynlig at terrortiltalte Anders Behring Breivik ble valgt ut til å delta i et eksklusivt nettverk av nye korsfarere.

Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos

HAR ETTERGÅTT: Kripos-etterforsker Vidar Sæther har ledet arbeidet med å ettergå alle faktiske opplysninger som kan kaste lys over muligheten for et nettverk kalt Knights Templar.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I retten trekker etterforsker i Kripos, Vidar Sæther fram punkt for punkt som politiet mener beviser at Breivik aldri har vært medlem av organisasjonen Knights Templar (KT).

Tidligere onsdag sa hovedetterforsker Kenneth Wilberg at politiet mener nettverket er oppdiktet.

Direkte: Følg rettssaken ord for ord

Ringte politiet fra Utøya

Allerede mens Anders Behring Brevik fortsatt holdt på med sin skytemassakre ute på Utøya den 22. juli kom begrepet Knights Templar opp for første gang da terroristen ringte politiet og ville overgi seg:

Anders Behring Breivik ser rett fram i retten

RINGTE: Brevik nevnte Knights Templar allerede da han ringte mens han gjennomførte skytemassakren sin på Utøya.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Breivik: Jeg har fullført operasjonen min, så jeg ønsker å… overgi meg.
P: Du ønsker å overgi deg ja.
Breivik: Ja.
P: Hva var navnet ditt sa du?
Breivik: Anders Behring Breivik
P: Og du var kommandør i…
Breivik: Knights Templar Europe heter organisasjonen, men vi er organisert i… den antikommunistiske og norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge.

Helt siden denne telefonsamtalen har det vært viktig for politiet å etterforske om dette faktisk stemmer, og om det finnes flere personer som kan være medsammenvorne.

– Siden han sa han representerte en navngitt organisasjon ble det et mål å bekrefte eller avkrefte at det fantes en slik organisasjon, sier Kriposetterforsker Vidar Sæther i retten.

Følg rettssaken: Direkte fra sal 250

– Nettverket eksisterer ikke

I nesten en time går etterforskeren detaljert igjennom Breiviks bevegelser, slik han selv har beskrevet dem i sitt manifest.

Sæther tar også for seg hvordan politiet har jobbet for å etterprøve hans opplysninger i form av kvitteringer, registrerte telefonsamtaler og andre spro gjennom innkjøp og banktransaksjoner.

Fakta: Se en tidslinje over Breiviks liv med noen av reisene og kjøpene

Breiviks såkalte manifest

ORDINERINGSMØTE: Breivik skriver i sitt manifest om et ordineringsmøte i London i 2002. Politiet tror ikke dette fant sted.

Foto: HO / Reuters

Breivik påstår at han deltok på et ordineringsmøte i London i 2002 etter å ha blitt spesielt plukket ut til å delta i organiasjonen Knights Templar.

Slik politiet ser det stemmer ikke dette. De peker på flere forhold som taler mot:

  • De tror ikke Breivik ville kommet godt ut i en bakgrunnsjekk slik han beskriver
  • De tror reisene var for å tjene og hvitvaske penger, ikke delta i opprettelsen av et nettverk
  • De får ikke Breiviks argumenter om bombingen av Serbia som grunnlag for Knights Templar til å henge sammen med hans øvrige politiske aktivitet

– Vi finner ingen holdepunkt for at Knights Templar eksisterer i den form Breivik beskriver, konkluderer Kripos-etterforskeren.

Les også: Politiet: – Breivik har diktet tempelridderne
Les også: Engh: – Tror ikke på «Knights Templar

Ifølge Breiviks såkalte manifest skal nettverket ha blitt etablert med NATOs bombing av Serbia som utløsende faktor.

Et av punktene som politiet ikke får til å stemmer er at Breivik i det hele tatt skulle bli plukket ut hvis det fantes et slik høythengende nettverk av som gjorde nøye bakgrunnsjekk av alle som skulle var med.

– Breivik hadde ikke passert sjekk

Politietterforskeren trekker fram at Brevik både i avhør og i manifestet har sagt at Knights Templar fokuserte på «spesielt intelligente individer».

Ifølge Breivik ble han valgt ut på grunn av sin CV.

– Han sier han ble valgt basert på hans CV, sier Kripos-etterforskeren Vidar Sæther i retten.

Deretter lister etterforskeren opp informasjon om den terrortiltaltes kvalifikasjoner, verv og bakgrunn på det tidspunktet han påstår å ha blitt tatt opp i KT:

  • Utdanning: Sluttet på videregående
  • Yrkeserfaring: Jobbet seks år som telefonselger, sommerjobb som servitør og postsorterer
  • Næringsvirksomhet: Startet tre firmaer, alle gikk med underskudd
  • Militæret: Ikke gjennomført førstegangstjeneste
  • Politisk: Nesteleder i FpUs lokallag i Oslo Vest og styremedlem i Majorstuen Frp
  • Strafferegistret: Bøtelagt for skadeverk ved tagging i 1996, og betinget dom for kjøring i beruset tilstand i 1997.

Politisk aktiv

Politietterforskeren stiller det hypotetiske spørsmålet om hva utenlandske bakmenn kunne funnet ut om Breivik.

Han slår fast at de trolig kunne funnet informasjon om Breiviks politiske aktivitet.

– Det er ikke sikkert de ville hatt tilgang til politidokumenter, men at Breivik var politisk aktiv ville de enkelt kunne finne ut, sier Sæther.

I sitt manifest hevder Breivik at en av årsakene til at KT ble opprettet var Kosovo-konflikten. Sæther påpeker at Frp er tilhengere av Nato, og at de ønsket at Kosovo skulle bli en selvstendig stat.

Politiet mener at Breivik ikke nødvendigvis ville blitt valgt dersom KTs bakgrunnsjekk var så nøye som han selv påstår.

På denne tiden skrev Breivik flere innlegg på et debattforum i Fremskrittspartiets Ungdom.

Her har politiet funnet 231 innlegg som Breivik har skrevet. Politiet har klart å hente noen av dem opp igjen.

Kun ett innlegg omtaler konflikten i Kosovo. I tillegg mener politiet at flere av de synspunktene Breivik forfekter her, er i strid med det oppdraget han hevder å ha mottatt i London.

– Det har nok derfor ikke talt til hans fordel, slik som vi ser det, sier Sæther.

Anders Behring Breivik var i Monrovia i Liberia i 2002.

LIBERIA: Breivik reiste til Liberia i 2002. Han mener han møtte en serbisk krigshelt der og opprettet kontakten som endte med Knights Templar. Politiet mener han forsøkte å handle med diamanter.

Foto: Tormod Strand / NRK

– Hvitvasking

Breivik hevder at han i april og mai 2002 var på reise til Liberia i Afrika, og til London for å bli med i det såkalte Knights Templar-nettverket.

I retten viser Vidar Sæther fram l kvitteringer og innkjøp som sannsynliggjør at Breivik hadde planer om starte med handel av diamanter, og at reisene ikke var en dekkoperasjon, slik Breivik selv har hevdet i etterkant.

Les også: Breivik var i Liberia i 2002

Breivik har påstått at sporene politiet har funnet knyttet til diamanthandel var aktiviteter han gjorde for å skape seg noe han kaller et «cover» for den egentlig hensikten med reisene – og for å møte andre i Knights Templar-nettverket.

– I forhold til reisene må vi spørre oss hvor mye man gjør for å opprettholde et «cover». Vi mener at reisene både til Liberia og Baltikum var for å tjene penger eller hvitvaske penger, sier Sæther.

Les også: Historiker: – Breiviks nettverk er ganske sikkert ren fantasi

Blant annet viser Sæther til at Breivik ringte en rekke forhandlere i USA og andre som kan relateres til diamanter etter at han hadde vært i London. Han anskaffet seg også flere gjenstander som kan relateres til diamanter.

Video 5395d7e2-9033-482d-bb12-c7d031df3d5a.jpg

FORSVARER: – Det er viktig å få klarhet i om Knights Templar eksisterer, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra til NRK.

– Viktig å få klarhet i nettverkets eksistens

Knights Templar-nettverkets eksistens har vært av de viktigstete ubehandlede spørsmålet i rettssaken så langt.

Senest onsdag morgen sa Breiviks forsvarer Vibeke Hein bæra til NRK at det er svært vikitg å få på det rene at organisasjonen Knights Templar faktisk eksisterer.

– Det er jo et sentralt poeng i saken om det er et nettverk som eksisterer, eller om det bare er i Breiviks fantasi slik påtalemyndigheten i stor grad har lagt opp til hittil i saken, sier Bæra.

Breivik hevder gang på gang at Knights Templar eksisterer, men nekter å svare på aktoratets spørsmål om besøket til London der han hevder å ha blitt ordinert.

Den tiltalte tar også selv ordet i retten for å gå politiet i møte om det med bakgrunnsjekk fra nettverket.

Advarer mot nye angrep

– Når det gjaldt dette med å vurdere meg som en verdig kandidat, var hovedpoenget at jeg ikke hadde noe kriminelt rulleblad og at jeg ikke hadde vært i kontakt med radikale organisasjoner tidligere. I tillegg hadde jeg ikke kommet med ekstreme ytringer, sier Breivik til retten.

Han viser også til FrP var delt i synet på Kosovokonflikten og at det var et naturlig parti for ham uansett, fordi det er det partiet i Norge som ligger lengst til høyre.

Etter politietterforsker Sæthers vitnemål ba Breivik om å få ordet for andre gang i dag.

Han hevder nok en gang at Knights Templar eksisterer og antyder at etterforskerne vil angre på at de ikke har ettergått de øvrige cellene.

– Uavhengig av hva politiet kommer frem til nå, vil det at jeg snakker sant i kompendiet bevises innen ett år og tre måneder. Da vil det komme et nytt angrep, hevder 33-åringen.

Bakgrunn: Etterforsker ikke 7000 e-poster

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.