Familien mener Trond Berntsen burde blitt hedret

Trond Berntsen får ikke Politiets Hederskors for innsatsen på Utøya. Det vekker svært sterke reaksjoner blant kolleger. Også Berntsens familie synes det er leit.

Trond Berntsen

Familien til avdøde Trond Berntsen synes det er leit at sønnen ikke blir hedret.

Foto: Nicolai Prebensen / Scanpix

Jeg ville jo synes det hadde vært fint om han hadde fått politiets hedersmedalje, sier Trond Berntsens mor, Else Dorothea Kvarme til Politiforum.

– Hvis politiet ville erkjenne at det siste Trond gjorde her i livet var å engasjere seg i gjerningsmannens inntreden på Utøya, ville det ha noe å si for barna hans, sier den eldre kvinnen stille.

NRK.no har vært i kontakt med Berntsens familie. De ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Trond Berntsen var den første som ble drept på Utøya 22. juli i fjor. Han skal ha forsøkt å stoppe drapsmannen før han selv ble drept.

Synes det er sårt

Berntsens mor synes det er sårt at Politidirektoratet ikke vil anerkjenne hennes sønns siste innsats.

Reaksjonene uteblir heller ikke fra Berntsens kolleger i politiet. Tillitsvalgt Geir Petter Pettersen ved Politiets Utlendingsenhet (PU) hvor Berntsen jobbet, reagerer sterkt på PODs beslutning.

– Alt tyder på at Berntsen fulgte Politiinstruksen, sier Pettersen til nettstedet.

Han sier det er trist hvis avslaget blir stående.

– Hvis PODs avslag blir stående, må dette bety at Politiinstruksen må skrives om. Vi politifolk er godt innforstått med at vi plikter å handle hvis vi kommer over alvorlig kriminalitet. POD sår nå tvil om hvilke rettigheter man som politimann har i slike situasjoner. Det kan ikke bare være slik at man har en plikt til å handle, uten at det samtidig utløser en plikt for politiet som arbeidsgiver.

– Avslag fordi han var sykemeldt

Han mener det blir for svakt når fungerende politidirektør Refvik dekker avslaget med at Berntsen var sykemeldt.

─ I mitt hode er det åpenbart at Berntsen, uavhengig av om han var sykemeldt eller ikke, handlet som politimann, sier Pettersen til Politiforum, og viser til lekkasjer fra avhøret av Breivik.

Shabana Rehmann Gaarder kommenterer rettssaken for NRK. Tidligere denne uken skrev hun en sterk kommentar om nettopp Trond Berntsen;

«Gjerningsmannen satt og fortalte detaljert, omtrent uten avbrytelser. Det var en verdig stillhet i rommet. Av respekt for de døde.

Et taust skrik kjentes likevel i hele nervesystemet, da Breivik ikke kom på navnet til sitt første skuddoffer. Aktor Bejer Engh svarte, med det som opplevdes som et ildfarget vått blikk, men rolig stemme: «Berntsen, het han»

Berntsens ti år gamle sønn har tidligere fortalt en svært sterk og opprivende historie om hva som skjedde da faren ble drept.

Trond Berntsen var sønn av avdøde Rolf Berntsen som var gift med Marit Tjessem, kronprinsesse Mette-Marits mor.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.