Vurderer å slutte med lærebøker

Det samiske forlaget Davvi Girji vurderer nå å slutte med lærebokproduksjon på grunn av den usikkerheten Sametinget har skapt.

Davvi Girji

Davvi Girji er det største samiske forlaget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det som skaper usikkerheten blant samiske forlag er at det store norske forlaget Aschehoug nå satser på samisk læremiddelproduksjon, og skal i løpet av året gjøre ferdig matematikkverket for hele ungdomstrinnet.

Davvi Girjji beaivválašjođiheaddji Marit Alette Utsi

Daglig leder Marit Alette Utsi.

Foto: Anne Olli / NRK

Det er Sametinget som bevilger støtte til produksjonen og pengene tas fra potten, som samiske forlag hittil har hatt monopol på.

– Dette betyr mindre midler til de samiske forlagene. Derfor må vi vurdere hvorvidt vi fortsatt skal satse på produksjon av samiske læremidler, sier daglig leder Marit Alette Utsi i det samiske forlaget Davvi Girji til den samiske avisa Ávvir .

– Ødeleggende for samisk forlagsvirksomhet

Lederen for det samiske forlaget ČálliidLágádus, John Trygve Solbakk, mener norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging .

John Trygve Solbakk

John Trygve Solbakk, ČálliidLágádus.

Foto: Piera Balto / NRK

– Vi får unødige konkurrenter på markedet. La de samiske forlagene konkurrere, og vi har evner til å kjøpe rettigheter fra de norske forlagene, og så får de heller betalt for den rettigheten på behørlig vis, sier Solbakk.

H. Aschehoug & Co har 140 års tradisjon som ledende og uavhengig norsk forlagshus. Forlagsvirksomheten omfatter forlagene Aschehoug, Universitetsforlaget og Oktober.

Det norske forlaget skal innen året er omme gjøre ferdig læreverket i matematikk for hele ungdomstrinnet, opplyser forlagssjef i Aschehoug, Reidunn Guldal.

– Nå har vi vurdert det sånn at vi kunne legge inn arbeid på matematikk og det er en utlysning nå på naturfag, som vi også kan bidra med, sier Guldal.

– Må ty til norske forlag

De samiske skolene har i årevis hatt stor mangel på samiske læremidler. Sametinget har for i år satt av nærmere 19 millioner kroner til læremiddelproduksjon.

Nå har de sett seg nødt til ta til hjelp norske forlag , i tillegg til de samiske, for å få fortgang i læremiddelproduksjonen.

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Siv Eli Vuolab

– Det er viktig å verne om de samiske forlagene. Men hovedsaken er at vi sikrer læremiddelproduksjonen, understreker leder i Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Silje Karine Muotka.

Daglig leder i Davvi Girji at også den trege saksbehandlingstiden på Sametinget også skaper skjær i sjøen for de samiske forlagene.

– Vi må vurdere seriøst hva vi skal gjøre i fremtiden. Det er en stor utfordring for samiske forlag at Sametinget bruker så lang tid på tilskuddssøknader. Til årets produksjon av lærebøker får vi ikke svar fra Sametinget før rundt Sankt Hans tider, påpeker Utsi.

Davvi Girji ble etablert i 1990 som samisk bokforlag og er i dag ledende på dette feltet. I Norge utgjør forlagets boktitler på samisk cirka 80% av tilgjengelig litteratur på markedet. Bedriften holder til i Karasjok i Finnmark og har 15 fast ansatte.

Oanehaččat

  • Dušše 1500 gárgidan guliin gávdnon

    dušše 1500 dan 40 000 smávvil luosas, mat mannan vahkus gárgidedje Sáččás, leat gávdnon. Nu čájeha raporta maid guollebiebmanrusttet lea sádden guolástusdirektoráhtii. Vuosttaš ija maŋŋil go gárgidedje, godde eanemusat. Vuossáriđit ledje dušše 4 guoli čákŋan fierbmái. – Olu skávllit leat govuhan guollebiebmanrusttega ja njurjot jorran das, dadjá Akvafarm AS doaibmajođiheaddji Geir Svendsen.

  • Bissu norgalažžan

    Deatnulaš heaibu, Signe Marie Fidje-Store áitti mannan vahkus rievdadit iežas riikagullevašvuođa riidduid geažil Norgga heaibunlihtuin. Dál lea lihtus leamaš čielggadančoahkkin, ja boađusin šattai ahte Fidje Store heaibu Norgga ovddas. Dan čállá TV2š. Nuorra heaibu muitala ahte lea lihtus dál ožžon vástiduvvot gažaldagaid mat sus ledje, ja orro leamen ahte son dál oažžu dan doarjaga maid dárbbaša.

Laster Twitter-innhold