– Ingen hyggelig dag

Sametingspresident Aili Keskitalo søker om fratredelse.

Søker om fratredelse
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Plenum aksepterte avskjedssøknaden enstemmig.

Dermed er det klart at Keskitalo går av som sametingspresident.

– Dette er selvsagt ingen hyggelig dag, sier hun til NRK.

Hun er den første sametingspresidenten som søker og innvilget fratredelse.

Dette sa Aili

"Møteleder.

Som det nå er kjent, har sametingsrådet kommet i mindretall på Sametinget. Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe meddelte dette på en pressekonferanse 14. september i år.

Der understreket jeg at NSR fortsatt vil arbeide for et styringsdyktig alternativ for Sametinget for resten av valgperioden 2005-2009.

I tiden etterpå har NSR vurdert og arbeidet med ulike alternativer. Dette av hensyn til Sametingets handlekraft for den framtidige samfunnsutviklingen.

Arbeidsreglene for slike tilfeller i Sametinget er fastsatt i Sametingets grunnregler § 2-3. NSR har fortsatt mål å legge til rette for etableringen av et styringsdyktig alternativ i Sametinget. For å få dette til på en ryddig og framtidsrettet måte, har jeg derfor kommet til å ville søke om avskjed for sametingsrådet."

Oanehaččat

  • Evttohuvvon "årets villmarkingi"

    Tonje Blomseth gii orru Finnmárkkus lea evttohuvvon "årets villmarkingi". Blomseth gii rievtti miel boahtá Troanddimis, lea earet eará leamaš mielde Tv-ráiddus Eventyrjenter mii čájehuvvui NRK:s. Maiddái Randulf Valle lea evttohuvvon, ja Davvi-Romssa Jeger Tvillingene. Ovcci finalistta leat válljejuvvon, ja árvvoštallanlávdegoddi vállje vuoiti, guhte almmuhuvvo Camp Villmark meassuin Lillestrømas loahpageahčen Njukčamánu.