– Ingen hyggelig dag

Sametingspresident Aili Keskitalo søker om fratredelse.

Søker om fratredelse
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Plenum aksepterte avskjedssøknaden enstemmig.

Dermed er det klart at Keskitalo går av som sametingspresident.

– Dette er selvsagt ingen hyggelig dag, sier hun til NRK.

Hun er den første sametingspresidenten som søker og innvilget fratredelse.

Dette sa Aili

"Møteleder.

Som det nå er kjent, har sametingsrådet kommet i mindretall på Sametinget. Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe meddelte dette på en pressekonferanse 14. september i år.

Der understreket jeg at NSR fortsatt vil arbeide for et styringsdyktig alternativ for Sametinget for resten av valgperioden 2005-2009.

I tiden etterpå har NSR vurdert og arbeidet med ulike alternativer. Dette av hensyn til Sametingets handlekraft for den framtidige samfunnsutviklingen.

Arbeidsreglene for slike tilfeller i Sametinget er fastsatt i Sametingets grunnregler § 2-3. NSR har fortsatt mål å legge til rette for etableringen av et styringsdyktig alternativ i Sametinget. For å få dette til på en ryddig og framtidsrettet måte, har jeg derfor kommet til å ville søke om avskjed for sametingsrådet."

Oanehaččat

  • Ii soaitte beassat Olympiagilvvuide

    Deanu heaibunsearvvi Signe Marie Fidje-Store ii dattetge oro beassamin olympiagilvvuide. Olympiatoppen almmuhii eske dan álgo 19 oasseváldi. Ii nubbi davvi-Norgalaš Susann Bjørnsen ge beassan álgojovkui. Son lea ges nagodan vuodjangáibádusa. Guktuin lea gal ođđa vejolašvuohta beassat gilvvuide boahtte mánu gaskamuttus, go dalle mearridit daid earáid geat besset mielde.

Laster Twitter-innhold