Frykter at gruvedrift blir etablert

Tidligere gruvearbeider Per Nils Saari frykter at gruvedriften som Arctic Gold AB har ønske om å starte i Biedjovaggi, uansett blir startet.

Kommunestyrets flertall i Kautokeino gikk i går mot gruveplanene. Saari representerer Arbeiderpartiet, og han er misfornøyd med vedtaket.

- Det er dårlig, for nå kan kommunen havne utenfor og miste muligheten til å påvirke utbredelsen av gruvedriften, sier han.

Fylkesrepresentant for Venstre Klemet Klemetsen mener det er viktig å være forsiktig å vedta miljøsaker.

 

Oanehaččat

  • Jagi 2015 sápmelaš

    43-jahkásaš sámegiellektor Outi Länsman lea válljejuvvon Suoma beale jagi 2015 sápmelažžan. Länsman válljejuvvui danne go son ovddasta ođđa ja ovdánanmielalaš jurddašeami sápmelašvuhtii árbevieruid gáhttemiin. Son lea ovdagáttohis ja geahččá boahttevuhtii ja buktá sápmelašvuođa ovdan positiivvalaš vuoiŋŋas, čilgii City-Sámit rs. sátnejođiheaddji Pentti Pieski go bálkkašupmi gieskat juhkkui.

På forsiden av NRK Sápmi nå