12 bilførere bøtelagt i Karasjok

Torsdag kjørte 12 bilførere over fartsgrensen i Karasjok-området.

UP gjennomførte fartskontroll i Karasjokområdet i Øst-Finnmark

Ingen ble fratatt førerkortet, men 12 forenklede forelegg for fartsovertredelse ble utskrevet av politiet.

Trailervelt på Seidafjellet

Samme dag klokken 1520 fikk politiet melding om en trailer som hadde kjørt utfor veien og veltet på Seidafjellet.

Sjåføren ble sendt til helsesenteret for legesjekk.

Årsaken til utforkjøringen er ennå ikke avklart, melder Øst-Finnmark politiet.

Oanehaččat

  • Dutket eahpidahtti jápmindáhpáhusa

    Porsáŋggu bolesat leat odne dutkagoahtán jápmindáhpáhusa man gohčodit eahpidahttin. Guđátlot jahkásaš dievdu gávdnui garrasit roasmmahuvvan ruovttustis sotnabeaivve. Su sáddejedje buohcciviissui, muhto jámii odne.

    – Mii eat dieđe mii lea dáhpáhuvvan. Danin dutkat dán eahpidahtti jápmindáhpáhussan, čállet bolesat preassadieđáhusas.

På forsiden av NRK Sápmi nå