– Skandaløs sendrektighet

Advokat Geir Haugen ber regjeringen snarest oppnevne medlemmer til Utmarksdomstolen i Finnmark.

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Haugen

Foto: NRK/Brennpunkt

– Jeg reagerer sterkt på at det fortsatt ikke er oppnevnt medlemmer til Utmarksdomstolen i Finnmark, fordi det ble lovet tidlig i 2011 at i løpet av høsten skulle medlemmene være klare, sier Haugen.

Han representerer reineiere som har krevd eiendomsrett til Stjernøya i Vest-Finnmark. Dette kravet ble i mars i år avvist av Finnmarkskommisjonen . Haugen og de berørte reindriftsutøverne vurderer å anke avgjørelsen overfor Utmarksdomstolen .

LES OGSÅ: Avslag til Utmarksdomstolen

LES OGSÅ: Reindrifta får ikke eie Stjernøya

Frykter forsinkelse

Haugen påpeker at reindrifta allerede har ventet i flere år på Finnmarkskommisjonens behandling av kravet. Det at Utmarksdomstolen i Finnmark ikke er oppnenvnt fører til ytterligere forsinkelser, frykter Haugen.

– Dette kan jo føre til betydelig utsettelse av saken fordi tiden går og man får ikke behandlet Stjernøy-saken for Utmarskdomstolen slik man gjerne skulle ha gjort, sier Haugen.

Det har gått syv år siden Finnmarksloven ble vedtatt i Stortinget, og da ble også opprettelsen av utmarksdomstolen vedtatt. Advokat Geir Haugen forventer at ansvarlige myndigheter snarest får på plass denne domstolen, og tar ganske sterke ord i bruk for å karakterisere situasjonen:

– Jeg synes det nærmer seg en skandale at man bruker så lang tid på denne oppnevnelsen av Utmarksdomstolens medlemmer, sier Haugen.

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling, Knut Helge Reinskou, mener Haugen ikke har noen grunn til å være bekymret for den videre behandlingen av Stjernøya-avgjørelsen fra Finnmarkskommisjonen.

– Siden fristen for å bringe saker inn for Utmarkskommisjonen er ett og et halvt år fra kommisjonens utgivelse av rapporten, det vil si i september 2013, så tror jeg uttrykket skandale er noe terkt, sier Reinskou.

Terror forkludret planene

Reinschou bekrefter at planen var å få på plass domstolen allerede høsten 2011 i god tid før den første rapporten kom fra Finnmarkskommisjonen. På grunn av terrorangrepet mot regjeringskvartalet og på Utøya, ble arbeidet forsinket.

Han lover at domstolens medlemmer vil være oppnevnt i god tid før ankefristen løper ut :

– Det er klart at domstolen vil være oppnevnt i god tid før fristen på ett og et halvt år løper ut, sier han.

Oanehaččat

  • Báŋkoseastin unnán gánnáhahtti

    Váikko dábálaš seastin báŋkkus ii gánnát, de goitge eatnašat Norggas dahket justte fal dan. Ovcci logi ruvnnos maid seastit, mii doalvut dábálaš seastinkontui. Finans Norge fágahoavda Rolf Mæhle lohká reanttu leat nu vuollin vel dakkár kontoin mas galggašii leat alla reanttu, ahte seastin ii oba ge šat leat gánnáhahtti. Dán jagi cuoŋománu logut čájehit ahte norgalaččain leat 1.000 miljárdda ruvnnu seastinkontoin, muhto 135 miljárdda sestojuvvojit oasusfoanddain.

  • Buorre rievssatjahki

    Finnmárkkuopmodaga meahccehálddašeaddji Even Borthen Nilsen jáhkká dán jagi šaddat olu rievssahiid. Meahcis leat olu sáhpánat, ja nu borret riebanat ja eará borrit daid dan sadjái go rievssatčivggaid. Dattetge ii loga lihkká dadjat maidege sihkkarit ovdal go borgemánus lohket ja árvvoštallet man olu rievssahat leat. Dan čállá Altaposten.

På forsiden av NRK Sápmi nå