Avslag til Utmarksdomstolen

Reindriftas advokat Geir Haugen mener at samisk bruk av Stjernøya kan skape eiendomsrett.

Kart Stjernøya

Reindrifta ville eie arealer på Stjernøya i Finnmark, men fikk avslag.

Foto: NRK

Reindriftas advokat Geir Haugen er ikke så veldig ovverrasket over at Finnmarkskommisjonen avviste reindriftas krav om eiendomsrett over arealene på Stjernøya.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, man kanskje ikke så veldig overrasket, og en grunn til det er jo det at mine parter ikke fikk anledning til å bruke advokat, da måtte de i tilfelle betalt det selv, og det er klart at det blir altfor dyrt å engasjere en advokat i en så omfattende sa, sier Haugen til NRK Sápmi.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Advokat Geir Haugen

Reindriftas advokat Geir Haugen er ikke overrasket over Finnmarkskommisjonens avslag.

Foto: NRK/Brennpunkt

Reindrifta har ikke fått medhold i sine krav om eiendomsrett til Stjernøya i Vest-Finnmark.

Det ble klart etter at Finnmarkskommisjonen offentliggjorde sin rapport om eiendoms og bruksrett for Stjernøya og Seiland tirsdag.

Reindrifta har imidlertid bruksrett i området.

Haugen sŧynes det er svært uheldig at man ikke får anledning til å bruke juridisk bistand, og få dekket utgiftene til dette.

– Særlig på bakgrunn av at grunneiere i hele landet forøvrig gjennom disse utmarkskommisjonene har fått dekket sine utgifter til juridisk bistand, mens her i Finnmark så får man ikke det, sier Haugen.

Vil ha saken prøvd for retten

Aller først vil han se grundig gjennom rapporten til Finnmarkskommisjonen.

– Etter alt å dømme så vil jeg ta denne saken inn for Utmarksdomstolen når den blir opprettet snart, og den kan lett gå videre til Høyesterett, sier Geir Haugen.

Advokaten synes det er viktig at disse første sakene faktisk blir avgjort i Høyesterett, for å trekke opp retningslinjene for senere praksis.

Utmarksdomstolen for Finnmark er en domstol som i medhold av Finnmarksloven av 17. juni 2005 skal opprettes. Tvister som oppstår kan bringes inn for Utmarksdomstolen. Domstolens avgjørelser kan påankes til Høyesterett. Medlemmene i Utmarksdomstolen er ennå ikke utnevnt.

Hør saken her:

– Burde vektlagt samisk bruk

Det vil alltid være forskjellige oppfatninger om retten til å eie arealer, men Haugen mener at her burde man ha lagt mer vekt på at samisk bruk kan skape eiendomsrett.

Hvis denne avgjårelsen blir stående, så har ikke reindrifta noe særlig mer å gjøre for Finnmarkskommisjonen med hensyn til eiendomsrett, sier Haugen til slutt.