Håper Hessdalen-UFO skal havne på tanken

Norske forskere tror de mystiske lysfenomenene i Hessdalen kan gi oss nøkkelen til framtidas forurensningsfrie drivstoff.

Mystiske lys i Hessdalen
Foto: NRK

- Jeg tror hessdalsfenomenet er en form for virvelvindsenergi i det elektromagnetiske feltet. Vi ser det ikke. Det er usynlig helt til det treffer ett eller annet, eller det tennes av noe. Da begynner det å gi fra seg energi som lys, sier sivilingeniør Bjørn Gitle Hauge fra Høgskolen i Østfold.

- Kan danke ut bensinmotoren

Bjørn Gitle Hauge

Bjørn Gitle Hauge

Foto: NRK

Han har forsket på lysfenomenene i flere år og tror de kan gi oss løsningen på verdens energikrise.

- Jeg tror dette kan være en ny måte å lagre energi på. Finner vi nøkkelen, kan dette erstatte vanlige batterier og bli en revolusjon for drift av for eksempel bilmotorer, mener Hauge. Han mener fenomenet nå må utforskes videre slik at alle hemmeligheter blir avslørt.

Sjeldne stoffer

Ved å studere lyset har forskerne funnet ut at to svært sjeldne stoffer er å finne i lyset i Hessdalen. De er Scandium og Thortveitit .

- Det var svært overraskende å finne disse to stoffene i lyset, sier Hauge, som innrømmer at selv han var ganske uvitende om deres kjemiske sammensetning.

Han er glad alle teorier om at Hessdalen har hyppige besøk fra det ytre rom kan skrinlegges.

- Jeg tror dette kan bli starten på en energirevolusjon, sier han.

UFO-mysteriet i Hessdalen kan være energirevolusjon