Scandium

Mystisk metall med sterke røtter til den kalde krigen.

Scandium er et sjeldent, mykt, sølvaktig og svært lett metall som reagerer kraftig med syre og luft. Russerne brukte Scandium både i sine atommissiler og i MIG16 under den kalde krigen. metallet har derfor hatt et snev av mystikk rundt seg og er lite kjent.

Hauge tror dette sjeldne metallet er tenningsmekanismen i den mineralrike Hessdalen og har vært opptatt av å lære mer om det. 

Scandium fra Wikipedia