På vei mot selvfornyende hjerte

Pasienter rammet av hjerteinfarkt har blitt bedre ved hjelp av stamceller fra egne hjerter. Dette er første gang leger har fått et organ til å fornye seg selv.

Hjerte

For første gang har behandling med stamceller gjort pasienter bedre etter hjerteinfarkt.

Foto: Colourbox.com

På en klinikk i USA ble 17 pasienter som nylig hadde hatt hjerteinfarkt behandlet med stamceller fra eget hjerte.

Ett år etter var skadene i pasientenes hjerter halvert. I tillegg hadde hjertemusklene deres økt på en måte som forskerne bak studien kaller enestående.

Til sammen var 25 personer med i studien, og samtlige hadde nylig hatt hjerteinfarkt.

De som ikke fikk stamcellebehandling ble behandlet på måter som er vanlige etter et slikt illebefinnende. Hos dem fant man ingen bedringer.

– Dette er en interessant studie. Imidlertid må resultatene bekreftes i større studier og kunne reproduseres av andre grupper før de kan tas i klinisk bruk.

Det sier Ketil Lunde, lege og spesialist i hjertesykdommer ved Rikshospitalet, til NRK.no.

Hjerteinfarkt

Før stamcellebehandlingen var 24 prosent av pasientenes venstre ventrikkel, en stor del av hjertet, dekket av arrvev. Etter et halvt år var 16 prosent dekket. Ett år etter operasjonen var halvparten av det opprinnelige arrvevet blitt erstattet med frisk hjertemuskel.

Foto: Colourbox.com

Frisk muskel erstattet arrvev

Forskere fra Cedars-Sinai Heart Institute i Los Angeles og Johns Hopkins University i Baltimore står bak studien, og forskningsrapporten deres er publisert i mandagens utgave av The Lancet.

I behandlingen med stamceller tok legene ut en liten vevsbit fra en frisk del av pasientenes hjerter. Legene isolerte stamceller herfra og dyrket disse. Etter cirka fem uker satt de cellene inn i den infarktrammede åren i hjertet.

Frisk hjertemuskel skal ha overtatt plassen til arrvevet.

– Her har de brukt gode metoder med MR av hjertet for å vurdere resultatene av behandlingen, sier Lunde.

Han synes studien har gitt mange gode resultater, men savner noe.

– Det er positivt at redusert arrvev og tegn til nydannelse av hjertemuskel har blitt påvist. Det er også bra at pasientene har bedret funksjonsevne målt ved oksygenopptak.

– Men det er ikke så positivt at studien ikke påviser bedret hjertepumpefunksjon, sier han.

Første skritt på veien

Et hjerteinfarkt inntreffer når hjertet ikke får nok oksygen. Når hjertet leges blir det døde muskelvevet erstattet av arrvev, men fordi dette ikke banker på samme måte som hjertemuskelen blir evnen til å frakte blod rundt i kroppen redusert.

Leger verden over har prøvd å finne måter å regenerere hjertet på, slik at arrvevet kan bli erstattet med hjertemuskel. Nå er første skritt på vei mot dette tilbakelagt.

– Dette er det første tilfellet av behandlende regenerasjon, at noe gjenskaper seg selv, sier Eduardo Marbán, lege og direktør ved Cedars-Sinai Heart Institute, til CNN.

De amerikanske forskerne har basert studien på lignende, tidligere studier på dyr.

– Resultatene på mennesker var imidlertid mye bedre. I forskning foregår ikke ting vanligvis i den rekkefølgen, sier Marbán.

Menneskelever kan vokse tilbake

I naturen finner man flere tilfeller av spontan regenerasjon av lemmer og vev. Blant annet hos salamandere, som gror ny hale, men også hos mennesker. En delvis ødelagt menneskelever kan vokse tilbake til full størrelse.

– Leger har derimot tidligere ikke har vært i stand til å hjelpe pasienter med å få hjertevev til å gro igjen, sier Marbán.

Marbán og de andre bak studien vet ennå ikke helt hvordan pasientenes hjerter delvis har klart å regenerere, og hvordan arrvev kan ha blitt borte.

Det vet heller ikke Lunde.

– Hvordan dette har skjedd er et hundretusenkroners-spørsmål. Det er usikkert om de transplanterte cellene blir til ny hjertemuskel, eller om de stimulerer hjertets egen reparasjonssprosess etter hjerteinfarkt, sier han.