Hopp til innhold

Skjermbruk kan hemme barns hjerneutvikling

Nye studier viser at barn som bruker mye tid foran skjermen kan få kognitive og sosiale vansker.

Jente ser på dataskjerm

NY KUNNSKAP: Studiene gir etterlengtet kunnskap om hvordan skjermene kan påvirke oss.

Illustrasjon: Frida J. krüger / NRK

Ei sliten jente tusler inn døra etter skoledagen. Mat skal lages, storesøsken gjør lekser og minstepia får låne skjermen for ei stund.

Hun sitter der, godt planta i sofaen. Konsentrert og fascinert. Ei lita stund kan lett bli lang.

Skjermene sluker de små, og har lenge vært gjenstand for bekymring fra både foreldre og forskere. Men til nå har vi visst lite om hva skjermen egentlig gjør med oss og hjernen vår.

Nå viser to nye studier til funn som kan fortelle at barns skjermbruk kan påvirke både den kognitive og den sosiale delen av hjernen negativt.

– Dette er et varsko om at skjermen ikke bør få jobben som barnevakt, sier Lars Wichstrøm, leder av forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim, TtiT.

Utvikling av følelser

En stor norsk studie fra NTNU, som har brukt data fra TtiT, fant en sammenheng mellom høy skjermbruk hos barn og vansker med å forstå både sine egne og andres følelser.

Forskerne intervjua og testa rundt 1000 barn da de var fire, seks og åtte år, i perioden 2007 til 2012.

En av testene gikk ut på at de fikk høre en historie om ei jente som får lekene sine ødelagt. Deretter fikk barnet se fire ansikter som var trist, sint, glad eller lei seg. Så skulle barnet peke på det ansiktet som representerte hva jenta i historien følte.

En av testene barna måtte gjennomføre

TEST: Her skal barna velge ett ansiktsuttrykk som representerer det hovedpersonen i historien føler.

Foto: Test of Emotion Comprehension: Pons, F., & Harris, P. L. (2005)

Forskningsresultatene viser at barn som brukte mye tid foran skjermen som fireåringer hadde lavere emosjonell forståelse da de var seks år.

– Skjermen tar ikke hensyn til det du lurer på, og er ganske dårlig på å vise nyansene i følelsesspekteret. Skal barn forstå følelser er det viktig med en omsorgsperson som kan forklare årsaker og konsekvenser av følelser, sier førsteforfatter Věra Skalická, ved NTNU.

Skalická mener disse funnene er viktige fordi vi vet at forståelsen av egne og andres følelser utvikles mest når en er mellom fire og seks år.

Věra Skalická

IKKE OVERRASKET: Věra Skalická er ikke overrasket over at skjermbruk kan ha negativ virkning på barns emosjonelle forståelse.

Foto: Elin Iversen/NTNU

Uforklarlige kjønnsforskjeller

NTNU-studien, som er publisert i British Journal of Developmental Psychology, viser også at seksåringer som hadde TV på soverommet hadde lavere emosjonsforståelse i åtteårsalderen, sammenlignet med dem som ikke hadde TV på rommet.

– Her tror vi noe av svaret ligger i at foreldrene har liten eller ingen kontroll på hva barna ser på, eller hvor mye de ser på TV, sier Skalická.

Forskerne fant også kjønnsforskjeller, og konkluderte med at jenter kan få lavere emosjonsforståelse av TV-titting. Mens gaming kan ha samme effekt på gutter. Forskerne vet ikke hvorfor det er sånn, men spekulere i at jenter har mer behov for kontakt ansikt-til-ansikt.

Endringer i hjernen

Men det er ikke bare forskerne i Trondheim som finner at skjermbruk kan påvirke våre barn negativt. En amerikansk studie viste nylig en sammenheng mellom skjermbruk og svekkelse av barns kognitive evner.

En gruppe forskere ved University of Cincinnati i Ohio analyserte bilder av hjernen til 47 friske barn, i alderen tre til fem år. Barna fikk også språk- og lesetester.

Forskerne fant at den hvite substansen i barnas hjerner ble endret ved høy skjermbruk.

Hvit substans er de lange nervetrådene som knytter hjernecellene sammen, og frakter signalene mellom dem. Det er på en måte hovedveiene i hjernen hvor informasjon transporteres rundt.

Barnehender holder mobiltelefon

VET IKKE NOK: Forskerne ser sammenheng mellom skjermbruk og uheldige effekter, men understreker at de ikke med sikkerhet kan si at det er skjermbruk som er årsaken til effektene.

Foto: Frida J. Krüger / NRK

Kan påvirke lese- og skriveferdighetene

I studien konkluderer forskerne med at de fant en sammenheng mellom høy skjermbruk og endringer i hjernen, og at dette kan ha negativ effekt på lese- og språkferdighetene til barna.

– Skjermen tar stadig større plass i hjemmet og blir brukt både som barnepass og i skolesammenheng i stadig yngre alder, sier John Hutton. Han er hovedforfatteren bak den amerikanske studien.

– Disse funnene understreker behovet for å forstå hvordan skjermen påvirker hjernen, og spesielt i tidlig alder. Når vi vet det, kan tilbyderne, beslutningstakerne og foreldrene sette sunne grenser.

Forskerne understreker at det er behov for mer forskning på feltet, spesielt i tidlig barndom hvor hjerneutviklinga går fort. Men de poengterer at funnene stemmer overens med det mange har sett i tidligere studier.

Forskningsrapporten er publisert i JAMA Pediatrics.

Ha is i magen

Både de norske og de amerikanske forskerne understreker at de ser en sammenheng mellom bruk av skjerm og uheldige effekter. Men de kan ikke si med sikkerhet at det er skjermbruk som er årsaken til effektene. Det må mer forskning til.

Det er ikke lenge siden en annen NTNU-studie fant at gaming ikke påvirker barns sosiale utvikling negativt.

Lars Wichstrøm

SNAKK MED BARNA: Lars Wichstrøm er forsker og professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han mener det viktigste er at foreldrene snakker med barna, og det beste er om de også deltar når barna bruker skjermen.

Foto: privat

– Vi må ha is i magen og vente til vi vet mer. Skjerm er ikke bare en uting, og dette er ikke første gang foreldrene synes nyvinninger er skummelt, sier Wichstrøm.

– Tidligere var man redd fordi unge piker leste for mye. Så ble man livredd og fryktet det verste når TV-en kom. Ingenting av dette har vist seg å være riktig. Vi trenger mer dokumentasjon før vi kan si noe sikkert om skjermbruken.