Hopp til innhold

Å donere en nyre kan ha større konsekvenser enn først antatt

Ny studie viser at nyredonasjon kan gi alvorlige helseproblemer på sikt – samtidig har behovet for givere aldri vært større.

Illustrasjonsfoto. Lege måler blodtrykk på pasient.

HØYT BLODTRYKK: I studien ble blodtrykket ansett som høyt dersom trykket viste mer enn 140/90.

Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Nyredonasjon er den vanligste organdonasjonen man gjennomfører i Norge i dag.

Pasienter som trenger en nyre kan få dette fra både levende og døde donorer. Siden 1970 har omtrent 3000 nordmenn gitt bort en nyre til andre som trenger det.

De aller første nyretransplantasjonene ble utført i Norge på 60-tallet. Den gang var det lite informasjon knyttet til risiko.

I senere tid har studier vist at givere kan ha større sjanse for nyresvikt. Inngrepet kan også være forbundet med redusert forventet levetid.

Nå har en gruppe forskere ved Rikshospitalet i Oslo sett nærmere på hvilken effekt en slik donasjon kan ha på blodtrykket ditt.

– Det vi ser er at givere har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk, hypertensjon, på sikt. Det sier stipendiat og lege Anders Haugen til NRK.

Høyt blodtrykk kan medføre hjerte- og karsykdommmer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Studien ble først omtalt i Dagens Medisin.

Donorer med høyt blodtrykk

I studien ser forskerne på helsedata fra i overkant av 1000 nyredonorer mellom 1972 og 2007. Disse sammenlignes igjen med ei kontrollgruppe bestående av over 16.000 personer fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

– Vi har valgt ut kontrollgruppen etter samme vilkår som en velger ut donorer. Det vil si at personene i kontrollgruppen for eksempel måtte oppfylle bestemte krav om BMI og nyrefunksjon, sier Haugen.

Den gjennomsnittlige alderen ved donasjon lå på 44,8 år. Deretter hadde giverne oppfølgingstime hos lege omtrent elleve år etter inngrepet.

Deltagere i kontrollgruppa hadde sin første undersøkelse i en alder av omtrent 37 år. 16 år senere ble helsen dokumentert på nytt.

Av de 1029 giverne viste det seg at 35,8 prosent hadde høyt blodtrykk elleve år etter donasjonen. 23,4 prosent brukte en eller annen form for blodtrykksmedisin.

Av de rundt 16.000 personene i kontrollgruppa hadde 26,8 prosent utviklet høyt blodtrykk i løpet av de neste 16 årene. Kun 10,8 prosent brukte blodtrykksmedisiner.

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

TRANSPLANTASJON: Ifølge seksjonsjefen ved nyreavdelingen er det lange køer for å få en nyretransplantasjon.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Trenger levende givere

I Norge utføres alle nyretransplantasjoner ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Seksjonsoverlege ved nyreavdelingen, Anna Reisæter, er ikke overrasket over resultatene i studien.

– Det har vært diskutert i mange år i hvilken grad nyredonasjon øker risikoen for å få høyt blodtrykk. Derfor tilbyr vi livslang kontroll for nyregivere hos spesialistene i Norge. Høyt blodtrykk er ganske vanlig, og til dels en livsstilssykdom, sier hun.

Videre påpeker Reisæter at det er en mangel på nyredonorer både i Norge og generelt. Dette betyr at ventetiden og ventelistene har økt de siste årene.

Legen sier det er en fordel om donorene er i live.

– Det er flere fordeler om giveren lever. Da kan operasjonen planlegges og man slipper ventetid. Kvaliteten på nyren er grundig undersøkt på forhånd, og det gir ofte gode resultater.

Anders Haugen, forsker og lege.

FORSKER OG LEGE: Anders Haugen og kolleger har sammen sett på faren for høyt blodtrykk knyttet til donasjon av nyre.

Foto: Privat

Kan gi bedre oppfølging

Forsker Anders Haugen mener studien bekrefter det man allerede har hatt mistanke om ei god stund. En større amerikansk studie fra i fjor viser lignende resultat.

– Dette betyr at man i framtida kan gi bedre informasjon til giverne. Man kan også sørge for bedre oppfølging i etterkant av en transplantasjon. Det å følge med på blodtrykket til disse menneskene vil være viktig, sier han.

Anna Reisæter sier det er svært viktig at potensielle nyredonorer får den informasjonen de trenger.

– En slik operasjon er basert på informert samtykke. Det vil ofte foreligge et sterkt ønske om å hjelpe barnet sitt, ektefellen sin eller andre som står en nær. Da må den potensielle giveren vurdere opplysningene om risiko opp mot gevinsten for den som får nyren.