Er vi klare for iPad i klasserommet?

I England omfavnes nettbrett i skoler og på universiteter. Også i Norge vil man prøve seg på iPad, men prøveprosjektene har møtt mange utfordringer.

iPad i skolen

Et prøveprosjekt med iPad på en videregående skole i Trondheim konkluderer foreløpig med at dagens skole ikke henger med på den økende kulturen for deling av kunnskap vi ser i resten av samfunnet.

Foto: SIMIN WANG / Afp

Britene har man kastet seg på teknologibølgen og omfavnet de hendige nettbrettene som verktøy i undervisningen. Elever ved Longfield Academy i Kent er bare noen av de som i høst får gleden av å lære gjennom apps og nedlastbare skolebøker.

Heller ikke her hjemme har vi tenkt å la trenden forbigå i stillhet. Over hele landet tester universiteter, høgskoler og videregående skoler nå ut iPad og andre nettbrett som læringsverktøy i klasserommet og i forelesningssalene.

Prøveprosjekt

Med digitale skolebøker og en unike muligheter for visualisering av informasjon har man sett for seg at det populære brettet skal føre til økt motivasjon for læring, bedre læringsutbytte og en mer spennende skolehverdag.

Frode Kyrkjebø

Frode Kyrkjebø, prosjekleder i 'FramsIKT'.

Foto: Homayoun Amirnejad

– iPaden, som vi har valgt å teste ut, har mange fordeler. Den er alltid på og lett tilgjengelig, noe som gjør det enkelt for elevene å raskt få tilgang til de verktøy og informasjon som de har behov for, sier Frode Kyrkjebø, som leder prosjektet "framsIKT".

– I tillegg er den lett å bære med seg, noe som gjør at elevene har «alle» skolebøker på en enhet som veier mindre enn en vanlig skolebok.

I regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune jobber prosjektet med å kartlegge hvilke muligheter som finnes innen ny teknologi i skolene, og å evaluere de tiltak som allerede er satt igang.

– Kan ikke erstatte PC

I begynnelsen av februar delte fylkesordfører Tore O. Sandvik personlig ut Apples nettbrett til en klasse på 15 elever ved Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Første del av prosjektet ble avsluttet i sommer, og var det første eksperimentet av sin sort i Norge. Første fase etterlot seg kanskje flere spørsmål enn svar.

– Den viser seg vanskelig å sette i system, sier Kyrkjebø.

iPad med tastatur

Prosjektet 'framsIKT' henter nå inn eksterne tastaturer for å løse utfordringene rundt skriving av store mengder tekst.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Det finnes nemlig ingen muligheter i Norge til å gjøre bedriftsinnkjøp av programvare for iPad, noe som gjør at en må bruke gavekort til alle elever.

– Det er også lett å tenke seg at iPaden kan virke distraherende og lokke med både spill og multimedia, men begrenset mulighet for multitasking viser derimot det motsatte, sier han til NRK.

– Per dags dato tror jeg ikke iPaden kan erstatte en vanlig PC, til det har den blant annet for mange utfordringer rundt drift og lisensiering av programvare.

Hindrende restriksjoner

Henrik Valstad ved Datateknikk på NTNU har skrevet masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere.

– Det er ennå tydelig at dagens skole på mange måter ikke oppfordrer til eller henger med på den økende kulturen for deling av kunnskap som vi ser i resten av samfunnet, skriver Valstad i sin konklusjon.

Under den tette oppfølgingen opplevde han grunnleggende problemer som hindret prosjektet i å nå sitt fulle potensial.

– Nettverksrestriksjonene gjorde det vanskelig og tidkrevende. Det ble også veldig lite tid til forberedelser og trening før prosjektet ble satt i gang.

Det finnes andre og hittil mindre forsøk i Norge, det var spesielt bibliotekene på universitetene som var først ute med lesebrett generelt. Nå har det spredd seg såpass at Gjennestad videregående skole i mai valgte å gi alle elever en iPad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mindnode App

Mindnode: Tankekart-app i iPad.

Foto: Impressum

– Må endre premissene

Apples markedsdominerende nettbrett iPad kom til Norge først 29. november i fjor, og prøveprosjektene er ennå i startgropa. Hos distributøren Eplehuset AS jobbes det aktivt for å levere løsninger til bedrifter.

Også her har man tatt innover seg de utfordringene som har pilotprosjektene har vist.

– Det er et stykke mellom visjon og virkelighet, sier Apple-forhandlerens salgssjef for bedrift, Erlend Larsen, til NRK.

– Mange bare hiver seg ut i det og ser hva som skjer, uten at det er forankret i et planlagt prosjekt. Dette skaper problemer fordi jeg mener det må en rekke klare premissendringer til. Man kan ikke bruke de gamle tankegangene fra bruken av PC.

– Den personlige delen av "Personal Computer" er allerede overtatt av andre. Det er flere smarttelefoner i verden enn det er PCer, påpeker han.

Personlig verktøy

Eplehusets salgssjef mener å se to klare barrierer som må brytes før iPaden kan nå sitt fulle potensial i norske skoler.

Erlend Larsen

Erlend Larsen hos Eplehuset AS.

Foto: Eplehuset AS

– Først og fremst må man overvinne den fysiske blokkaden. Man støter på en logisk brist med hele tanken bak iPaden hvis man må levere den inn etter endt skoledag.

Larsen påpeker at nettbrettet er en personlig enhet man bør ha mulighet til å bruke både til og fra skolen, på bussen og sammen med kamerater.

– Begrensninger vil gi elevene dårlige brukeropplevelser. De kommer på skolen og opplever å få noe sekundært i forhold til det de ellers er vant med, sier han.

– Man må tenke nytt og være villig til å overføre myndighet til brukeren. Vi snakker om en sikker og god plattform her.

Lover løsninger

Den andre store utfordringen er det pilotprosjektene har vist, nemlig problemene med distribusjon av programvare.

– Dette er en utbredt utfordring. Det gjøres forsøksprosjekt i USA med volumdistribusjon, uten at jeg kan si så mye mer om det akkurat nå. Men det kommer løsninger, lover Larsen.

– Det finnes allerede interne appstores, men man har ikke tilgang til et hvilket som helst allment tilgjengelig appstore-program. Man må i et slikt tilfelle ha direkte kontakt og avtale med utvikleren.

– Må gripe idéen

Til nå har satsingen foregått på fylkeskommunalt nivå, der særlig Vestfold, Møre- og Romsdal og Sør-Trøndelag har gått i bresjen. Larsen etterlyser derimot en mer nasjonal strategi.

– Mer og mer av kunnskapen er ferskvare, og elevene forventer at innholdet i undervisningen er oppdatert, sier han.

– Forlagene begynner å bli frampå med elektroniske lærebøker. Griper man idéen, får man alltid til det praktiske, mener han.

– Man må innse at dette er noe helt nytt.

iPader klare til levering

iPader klare til levering for prøveprosjektet 'FramsIKT'.

Foto: FramsIKT / STFK