Hopp til innhold

Vil ha bedre oppfølging av premature etter nye funn om dødelighet

En ny studie viser at mennesker som er født for tidlig, har mye høyere risiko for å dø av kroniske sykdommer i voksen alder.

Prematur baby

PREMATUR: Nå vet forskerne mer om hvilke helserisikoer som er knyttet til det å være født for tidlig.

Foto: Ondrooo / Getty Images/iStockphoto

Rundt 6 prosent av barn i Norge blir født før termin. Et fullgått svangerskap varer i 40 uker. Barn som blir født før uke 37, kalles premature.

Heldigvis har det skjedd mye innenfor nyfødtmedisin de siste 10–15 årene. Dette har ført til at de aller fleste overlever, selv om mange er bitte små når de møter verden for første gang.

Men likevel har man hatt lite kunnskap om hvilken helserisiko som er knyttet til det å bli født for tidlig.

I alle fall frem til nå.

En stor studie, med mer enn 6 millioner deltakere, viser at dødeligheten blant premature barn i voksen alder er mye høyere sammenlignet med andre.

Studien ble først omtalt i Gemini.

Dobbelt så høy risiko

Risikoen for å dø av hjertesykdom, kronisk lungesykdom og diabetes i voksen alder, er dobbelt så høy for tidligfødte som for befolkningen ellers. Men de hadde ingen økt dødsrisiko for kreft og slag. Det viser tall fra den nye studien.

Selv de som er født bare 2–3 uker før termin, har noe økt risiko.

Professor Kari Risnes ved NTNU har ledet studien. Den omfatter 6,3 millioner voksne under 50 år i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Blant disse ble 5,4 prosent født før termin.

Forskerne brukte de nasjonale fødselsregistrene og sammenholdt dem med dødsårsaksregistrene som alle skandinaviske land har.

– Fra før vet vi at premature har en forhøyet dødelighet i barnealder og tidlig voksen alder. Nå har vi påvist risikoen for død av kroniske sykdommer som hjertesykdom, lungesykdom og diabetes før 50-årsalderen, sier Risnes.

Prematur baby

VIL FOREBYGGE: Forskerne i denne EU-studien valgte å se på kreft, hjertesykdom, slag, kronisk lungesykdom og diabetes. Dette fordi disse er de vanligste kroniske sykdommene som kan være dødelige.

Foto: Pixelistanbul / Getty Images/iStockphoto

Vil ikke skremme

Studien viser at risikoen for at tidligfødte dør før de blir 50 år, er 40 prosent høyere enn for befolkningen generelt.

Det overrasket forskerne at risikoen for død også var høyere hos dem som var født i uke 37 og 38.

Hos denne gruppen øker dødeligheten med 10 prosent.

Professor Kari Risnes ønsker ikke å skremme noen med de nye tallene, men mener det er viktig å vite med tanke på framtidig forebygging.

– Tanken vår er at vi bør gjøre både befolkning og leger oppmerksomme slik at risikoen kan reduseres. Vi må erkjenne at prematuritet er en faktor vi må ta med når vi skal vurdere risiko. Dette gjør vi også med familiers sykdomshistorier.

Risnes får støtte av Dr. Casey Crump. Han er professor ved sykehuset Mount Sinai i New York.

Til CNN sier han at fra nå av bør tidlig fødsel anerkjennes som en kronisk tilstand som krever langvarig klinisk oppfølging. Dette vil innebære overvåkning og behandling av helsetilstander gjennom hele livet.

Kari Risnes

VIL IKKE SKREMME: Kari Risnes understreker at det er viktig å huske at det går bra med de aller fleste som er født for tidlig.

Foto: Privat

Verken gener eller miljø

På 1960- og 1970-tallet nådde bare 20 til 30 prosent av de mest premature 15 års alder. I dag er overlevelsen over 90 prosent.

På grunn av bedre nyfødtmedisin mener Risnes at andelen av befolkningen som er født for tidlig, vil øke. Men hun sier det er viktig at disse får nøye oppfølging.

Studien tyder ikke på at sosial status til mor eller oppvekstforhold forklarer den økte risikoen for dødelighet. For å finne ut om overdødeligheten skyldtes gener eller sosioøkonomiske forhold sammenlignet forskerne søsken.

Likevel påpeker de at risikoen for å dø før fylte 50 år er lav.

For 30-åringer er risikoen for å dø én av 1000 per år, for 50-åringer er risikoen to av 1000.