Hopp til innhold

Svangerskapslengden påvirker barnets DNA

Barn som blir født for tidlig kan få genforandringer som øker risikoen for alvorlige helseproblemer. Forskere har funnet ut at tida i mors mage er viktigere enn hva man tidligere har trodd.

Mor og barn

ENDRINGER I MORS LIV: Forskerne ser en kobling mellom genaktiviteten som blir forandret, og helseutfordringer som kan oppstå hos for tidlig fødte barn.

Foto: Ivan Jekic

Forskerne vet at for tidlig fødte barn har større sjanse for å få problemer, enn barn som er født rundt termin.

Pustebesvær, øye- og lungesykdommer, og motoriske utfordringer er noen eksempler på utfordringer som kan ramme disse barna.

Nå har en internasjonal gruppe, inkludert forskere fra Norge og Sverige, sett på hva lengden på svangerskapet har å si for barnas genaktivitet.

Genene styrer alle prosessene i kroppen vår. Forskerne vet at hvis gener blir skrudd på eller av, på feil tidspunkt i fosterlivet, kan det føre til feilutvikling eller til helseutfordringer senere i livet.

DNA-metylering

ENDRING I DNA: Tiden i mors mage setter ulike spor på barnets DNA-metylering.

Illustrasjon: Fuad Bahram

Gener av og på

– Hvis vi vet hvorfor premature rammes, har vi muligheten til å forebygge at de utvikler komplikasjoner og negative helseeffekter, sier hovedforfatter bak studien, Erik Melén, ved Karolinska institutet.

En av prosessene som styrer hvor aktivt et gen skal være heter DNA-metylering. Når metylmerker blir satt på et gen fungerer dette som en lysbryter i cellen og genet blir skrudd av.

I denne studien har forskerne analysert DNA-metylering fra navlestrengsblod fra 6000 barn født i uke 27 til 40.

Erik Melén ved Karolinska Insitutet

NAVLESTRENGSBLOD: Erik Melén sier de ønsker å forske mer for å finne hvilke gener som kan være avgjørende for at for tidlig fødte barn får problemer.

Foto: Johan Kindbom

I tillegg har de fulgt DNA-metylering i blodceller fra barn i 4-årsalderen fram til de er tenåringer.

– Vi så en sterk kobling mellom svangerskapslengden og endring i DNA-metylering på flere tusen gener, forteller Melén.

Ifølge han har barna som er født for tidlig større endringer på genene sine, enn de som er født rundt termin.

Det er en kobling mellom genene som er forandret og problemer med utvikling, vekst, sykdom og immunforsvar.

Studien er publisert i Genome Medicine.

Varer helt til tenårene

Et funn viser at 17 prosent av endringene i DNA-metyleringen hos for tidlig fødte barn ble funnet når barna hadde blitt eldre.

Det kan tyde på at påvirkningen av genaktivitet i mors liv, varer helt til barna blir tenåringer.

Dette kan være en del av svaret på hvorfor noen får helseproblemer senere i livet.

– Funnene er et steg i riktig retning for å forstå hvorfor noen premature barn rammes, sier Melén.

Ønsker å forstå mer

Forskerne poengterer at det trengs flere studier for å kunne si med sikkerhet hva disse endringene på genene fører til.

Ragnhild Eskeland

FORSTÅ MER: Ragnhild Eskeland mener funnene i studien kan hjelpe oss med å forstå mer av hvorfor de som er født for tidlig kan få helseproblemer.

Foto: Terje Heiestad

– Målet er å finne ut av hvilke gener som er koblet til helserisikoene disse barna kan bli rammet av, sier Melén.

Ragnhild Eskeland er førsteamanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun mener studien er interessant.

– En god del av DNA-metyleringene som er funnet i denne studien, overlapper med metyleringsendringer fra andre lignende studier. Men vi trenger flere studier for å forstå hele bildet.