Dødehavet forsvant for 120.000 år siden

Viser hvor tørt det kan bli i Midt-Østen i Jordas varme faser.

Dødehavet

Nå synker vannstanden i Dødehavet med i underkant av én meter i året.

Foto: NADER DAOUD / AP

Dødehavet har fått navnet sitt fordi saltinnholdet er så høyt at det er svært vanskelig for liv å eksistere i det.

Nå har forskere funnet ut at hele Dødehavet sannsynligvis opphørte å eksistere for rundt 120.000 år siden.

Fant forhistorisk strand

I fjor gikk forskere fra Norge, Israel, USA, Tyskland, Japan og Sveits sammen om å bore seg ned i bunnen av Dødehavet.

235 meter under overflata fant de et lag med småstein som de tror er rester av ei svært gammel strand.

Punktet de bora på tatt i betraktning tyder funnet på at Dødehavet på et tidspunkt var helt, eller så godt som, uttørka.

Dette har sannsynligvis vært i eem-tida, en 11.000 år lang varmeperiode mellom saale-istida og weichsel-istida, der temperaturene var omtrent som i dag eller marginalt høyere.

Også i dag er Dødehavet på retur, vannstanden er ti meter lavere enn det den var i 1997.

– Vil bli tørrere

Resultatene ble presentert ved American Geophysical Union Fall Meeting i San Fransisco denne uka.

– Grunnen til at Dødehavet blir mindre i dag er fordi nesten alt ferskvannet som kommer inn til havet blir stoppa og brukt av landene som ligger rundt det, sa geokjemiker Steve Goldstein ifølge BBC.

I eem-tida var det derimot ikke mange mennesker i området som drev med landbruk, da tørka Dødehavet ut av seg selv. Det mener Goldstein er viktig å tenke på i dag.

– Globale klimamodeller spår at dette område i særlig grad vil bli tørrere i framtida.

– Folk kriger om vann

Overflata på Dødehavet treffer land på klodens lavesteliggende punkt - 410 meter under havet.

For 25.000 år siden var situasjonen en annen - da var vannstanden 260 meter høyere enn den er nå.

Professor Emi Ito advarte på AGU-møtet mot konsekvensene av av ei eventuell ny uttørking.

Ferskvann kan forskyve Golfstrømmen

– Den forrige uttørkinga skjedde av seg selv, nå hjelper vi i tillegg til. Det kan få store politiske konsekvenser for området, folk kriger om vann - jeg sier ikke mer.

Professor Zvi Ben-Avraham presiserte at det er viktig å være forberedt.

– Nå ser vi hvordan Dødehavet har forandra seg flere ganger i løpet av de siste 200.000 åra. Det kan tørke ut, men det kan også komme tilbake. Vi må gjøre oss klare for fremtida.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.