Hopp til innhold

Denne roboten gjer historiske funn for arkeologane

Tidlegare måtte dei klare seg med teskje, ausekar og spade. Nå drar arkeologane på fjernstyrt skattejakt med ein høgteknologisk doning.

Den kan minne om ein farkost frå ein Star wars-film, den knallraude krabaten som rullar sakte, men sikkert over Heimdalsjordet i Sandefjord.

Vi er på historisk grunn.

Arkeologene Erich Nau og Lars Gustavsen følger spent med på resultatene fra roboten ute på Heimdalsjordet i Sandefjord.

Arkeologane Erich Nau og Lars Gustavsen følger spent med på resultata frå roboten ute på Heimdalsjordet i Sandefjord.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Her er det tidlegare påvist spor etter ein marknadsplass frå vikingtida, og berre nokre hundre meter nordover ligg den berømte Gokstadhaugen.

Arkeologane Lars Gustavsen og Erich Nau frå NIKU følger spent med på ein skjerm frå sidelinja.

Dette er topp moderne skattejakt, og den rullande firehjulingen ute på jordet gjer grovarbeidet.

Les også Her har de oppdaget en helt ny vikingby

Datagenerert bilde av Gokstabyen

God hjelp

Roboten består i all hovudsak av to komponentar.

Ein sjølvkøyrande, raud firehjuling, og eit georadarsystem i ein kvit boks, festa på undersida.

Slik kan arkeologane gjere søk under jordoverflata.

Arkeologrobot

Eit georadarsystem er festa på undersida av roboten.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Dette er ein metode vi bruker for å samle data om undergrunnen. For vår del hjelper den oss med å kartlegge viktige geologiske strukturar, forklarer Nau.

Det er snart 15 år sidan arkeologane undersøkte Heimdalsjordet sist.

Den gong brukte dei gammalt utstyr.

– I vikingtida gjekk sjøen nesten heilt opp til dette jordet, som gav ei naturleg beskytta hamn, seier Nau.

Slik ser det ut når arkeologane får bilete frå roboten. 

Slik ser det ut når arkeologane får bilete frå roboten.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Ved førre undersøking blei det funne minst 25 hus, og fleire gravhaugar. Dei ligg framleis under bakken.

– På denne måten kan vi finne meir og få betre arkeologi, seier eksperten.

Les også De «ser inn» i Gokstadhaugen

Ida og Karoline ser inn i Gokstadhaugen

Får svar på direkten

Arkeologane bruker to maskiner i arbeidet.

På den første skjermen kan ein sjå ruta til roboten på jordet.

Gokstadhaugen i Vestfold. Skipsgravhaugen ruver i landskapet.

Området der arkeologane søker er kjente for store funn. Den berømte Gokstadhaugen ligg nokre hundre meter lenger nord.

Foto: Avre Kjersheim / Riksantikvaren

Den andre viser data som doningen finn på ferda si.

– Dette utstyret gjer det langt enklare å sjå viktige detaljar i etterkant, forklarer han.

– Har de håp om å finne noko spennande?

– Nå testar vi først og fremst utstyret på eit område vi kjenner godt frå før, men at han kan gjere viktige funn andre stader er heilt sikkert, meiner arkeologen.

Hei!

Jeg har skrevet denne saken. Har du tips til andre saker jeg kan se nærmere på? Ikke nøl med å sende meg en epost!