Hopp til innhold

Dinosaurenes masseutryddelse viser vår egen sårbarhet

Dinosaurenes livsgrunnlag var allerede svekket før de ble utryddet. Rovdrift av naturen kan sette oss i samme posisjon hvis det skulle bli en global katastrofe, mener forskere.

Asteroid impact

....Og dermed gikk det i nedoverbakke for dinosaurene.

Foto: Don Davis

Det er nesten sikkert at Chicxulub-nedslaget var årsaken til masseutryddelsen av mange arter, inkludert dinosaurene, for 65,5 millioner år siden.

Dette kalles Kritt-Paleogen-utryddelsen, og svært mange dyr- og plantearter døde ut i en kort periode. En ny studie viser at økosystemene i Nord-Amerika ikke var sterke nok til å tåle et så dramatisk sjokk som asteroidenedslaget.

Dermed ble masseutryddelsen verre enn den kunne ha vært, på grunn av det allerede skjøre plante- og dyrelivet.

På grunn av menneskenes egne rovdrift på naturen, kan vi være i like stor fare hvis det skulle skje en katastrofe, mener forskerne.

Små endringer kan lage krise

Forskerne rekonstruerte 17 næringskjeder fra Kritt-tiden (145-65.5 millioner år siden) ved hjelp av datamodeller.

Syv av kjedene var fra de siste to millioner årene før asteroidenedslaget, mens de andre var fra en periode på 13 millioner år før masseutryddelsen.

Datamodellene viser hvordan små forstyrrelser spredte seg gjennom næringskjedene. Hvis forskjellige plantearter døde ut, kunne modellen regne ut hvor mange dyrearter som ville bli utryddet på grunn av plantedøden.

– De artene som levde i perioden tettest opp til asteroidenedslaget, var mest sårbare for å dø ut som følge av plantedød, sier Jonathan Mitchell, Doktorgradsstudent ved Universitet i Chicago, i følge sciencedaily.com.

– Vi ser denne effekten på viktige økologiske grupper som levde de siste millioner årene før masseutryddelsen, som for eksempel den planteetende dinosauren Triceratops og små pattedyr.

I følge studien gjorde små endringene som skjedde i den sene kritt-tiden at økosystemene i Nord-Amerika var mer sårbare for store forandringer, som asteroidenedslaget.

Cannibal Dinosaur

Dinosaurene var allerede sårbare før astroidenedslaget.

Foto: Charles Rex Arbogast / Ap

– Viser hvor viktig det er å bevare arter

Artene som døde ut før asteroidenedslaget, var sannsynligvis påvirket av klimaendringer som inntørkingen av et hav på det nordamerikanske kontinentet.

Dette mener Paul Mitchell har stor relevans i dag, på grunn av menneskeskapte endringer som kan føre til utryddelsen av arter.

– Det som virker som ufarlige endringer når planter og dyr dør ut, kan gjøre hele økosystemet mye mer sårbart for katastrofer.

– Det viser også hvor viktig det er å bevare de artene som lever i dag, og forstå hvilken plass de har i naturen, sier Kenneth Angielczyk, som var ansvarlig for datamodellen i prosjektet.

– Studien vår viser at noen spesielle arter har mye å si for hvor sårbart et økosystem er.

Forskerne understreker at dinosaurene sannsynligvis ville overlevd uten asteroidenedslaget, men næringskjedene var allerede sårbare for en stor katastrofe.