Cannabis kan lindre smerte uten rus

Amerikanske forskere mener den smertestillende og den bevissthetsendrende effekten i cannabis ikke henger sammen. Det betyr at man kan lage en medisin som gir smertelindring uten at pasienten blir høy.

Cannabisplante

Forskere mener det kan produseres medisinsk cannabis som ikke gjør folk høye.

Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Cannabis kan lindre smerte hos blant andre kreft- og muskelsyke fordi den løser opp stive og spastiske muskler.

En studie av personer som er rammet av multippel sklerose (MS) har vist en markant bedring hos denne gruppen som følge av medisiner som inneholder cannabis.

Men cannabis til medisinsk bruk er omstridt, og medisiner fra planten er ikke godkjent i Norge på grunn av den bevissthetsendrende bieffekten av virkestoffet tetrahydrocannabinol (THC).

- Viktig gjennombrudd

Forskere fra the US National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism i USA har nå funnet at THC binder to forskjellige reseptorer i cellene som gir de to forskjellige effektene.

- Dette er et viktig gjennombrudd i arbeidet med å separere den berusende effekten av THC fra dens medisinske virkning, sier Les Iversen ved University of Oxford til newscientist.com.

Iversen studerer effektene cannabis har.

Det har lenge vært kjent at THC gir en rus fordi den binder seg til en reseptor som heter cannabinoid type-1 (CB1).

Men nå har forskerne oppdaget at THC lindrer smerte ved at den binder seg til en glysinreseptor.

Eksperimenter med mus

Ved å gi THC i eksperimenter med mus, fant forskerne at musene følte vanlig smerte, hvis glysin-reseptoren er borte eller blokkert. Dette beviser at den smertestillende effekten og den bevissthetsendrende effekten kan separeres.

- Vi mener glysinreseptoren kan bli en hovedkilde for å utvikle cannabismedisin uten bevissthetsendrende effekt, sier Li Zhang ved the US National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism i Bethesda, Maryland.

I Norge kan smertepasienter få individuell godkjenning for bruk av medisiner med virkestoff fra cannabis, ifølge Statens Legemiddelverk. I dag finnes blant annet Sativex på markedet. I fjor fikk fem-seks pasienter i Norge godkjenning for Sativex.

- Finnes allerede medisin uten bivirkning

Cannabis

Smertepasienter i Norge kan få medisin med THC gjennom en individuell søkeprosess.

Forskningslederen i selskapet som produserer denne medisinen mener de allerede produserer et smertestillende middel som ikke gjør pasientene høye.

- Det er ikke påvist noen bevissthetsendrende effekter av Sativex, delvis fordi kroppen tar opp THC mye saktere gjennom denne medisinen enn ved å røyke cannabis. Men medisinen inneholder også cannabidiol som demper mentale reaksjoner på THC, sier Stephen Wright i GW Pharmaceuticals til newscientists.com.