- FN er for forsiktige

FNs klimapanel roper ikke høyt nok opp om klimaendringene, mener mange. Dragkampen om jordas klimatilstand er i gang.

Styreleder i FNs klimapanel Rajendra Pachauri
Foto: HEINO KALIS / REUTERS

Klimaforskere og regjeringsrepresentanter fra 145 land er samlet i Valencia denne uken for å koke ned tre omfattende klimarapporter fra FN til et sammendrag på vel 20 sider.

Les også: Jakter på klimasvar i isødet

- Virkningen av klimaendringer kan allerede merkes. De fattigste og mest sårbare landene vil bli rammet hardest.

Det sa lederen for FNs klimakonvensjon, nederlenderen Yvo de Boer, under åpningen av de ukelange møtet.

- Å la være å erkjenne dette budskapet og handle deretter vil være kriminelt uansvarlig, la han til, med klar adresse til politikerne som samles på Bali i desember for å strekke kjølen til en ny internasjonal klimaavtale.

Klimamøtet i Valencia kommer samtidig som norske og amerikanske forskere forbereder en ekspedisjon i Antarktis. De skal jakte på svar om tilstanden til klimaet vårt, og de gigantiske ismassene i Antarktis.

Les også: Følg ekspedisjonen her!

Dragkamp

Det er ventet dragkamp i Valencia om rapporten, som skal vedtas setning for setning.

På tidligere møter har enkelte land, særlig USA, Kina og oljeproduserende land som Saudi-Arabia, forsøkt å svekke konklusjonene ved å gjøre vitenskapelig usikkerhet enda større.

- Sterke interesser har vært interessert i å tone ned rapportene, sier seniorrådgiver Knut Alfsen ved klimainstituttet Cicero til NTB.

Han er en av de norske forskerne som har bidratt til klimapanelets rapporter.

Les også: Første FN-sjef i Antarktis

For forsiktig?

Tidligere ble FNs klimapanel kritisert av de såkalte klimaskeptikerne for å overdrive faren ved klimaendringer.

I år er kritikken kommet fra motsatt kant: Klimapanelet er for forsiktig i sine konklusjoner, mener mange.

Den kjente amerikanske klimaforskeren James Hansen mener for eksempel at issmelting og havnivåstigning vil skje mye raskere enn det FNs klimapanel anslår.

Tidsfristen for bidrag til årets hovedrapport gikk ut i 2006. Siden da er det kommet en rekke enkeltstudier som tyder på raskere endringer enn klimapanelet legger til grunn.

Større utslipp av klimagasser

Men klimapanelet skal legge hele forskningslitteraturen til grunn.

- Det er derfor ikke gitt at enkeltstudier vil endre hovedkonklusjonene, sier Knut Alfsen.

Den fortsatt kraftige økningen i klimagassutslippene er vel så bekymringsfull.

- Utslippene har de siste årene økt med 3 prosent i året. Det er mer enn i de mest pessimistiske av scenarier fra IPCC, og det er grunn til å frykte at målsettingen om å begrense oppvarmingen til 2 grader er i ferd med å bli urealistisk, sier Alfsen.

Ban Ki-Moon

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon ble første FN-sjef som besøkte Antarktis forrige helg. Ki-Moon vil være til stede når rapporten fra møtet i Valencia legges frem lørdag.

Foto: HO / REUTERS