Jakter på klimasvar i isødet

Norske forskere i spissen for omfattende klimaekspedisjon mot Sydpolen. NRK er med!

Forskerteamet under forberedelsene til traversen på Troll

Forskerteamet under forberedelsene til traversen på den norske Troll-stasjonen.

Foto: Norsk polarinstitutt

Etter over to år med forberedelser er det klart for den største norske forskningsinnsatsen i Antarktis i moderne tid.

17. november legger norske og amerikanske forskere ut på ekspedisjon gjennom isødet.

60 tonn utstyr fraktes rundt 5500 kilometer i et området  som byr på temperaturer under 50 minus og issprekker som kan bli 50 meter dype.

Målet er å finne svar på vår tids største utfordring; klimagåten.

Ukjent område

- Arbeidet vil foregå i den minst utforskede del av Antarktis og vil gi et unikt datamateriale fra områder det finnes svært lite informasjon om, sier Jan-Gunnar Winther fra Norsk polarinstitutt i Tromsø som er leder for ekspedisjonen.

  Se intervju med Jan-Gunnar her!

Ekspedisjonen er en del av Polaråret 2007 og både norske og amerikanske forskere er med.

I tillegg deltar NRKs journalist Unni Ødegaard  og fotograf Torbjørn Krane. Hver dag skal de rapportere hjem om det som skjer.

Området rundt Troll-stasjonen.

Bildet viser området rundt Troll-stasjonen hvor forskerne nå forbereder turen.

Foto: Norsk polarinstitutt

Fra den norske Troll-stasjonen skal de karre seg inn til den amerikanske forskningsstasjonen på polpunktet.

Møt forskerne her!

Enorme konsekvenser

Hovedmålet er å undersøke endringer av ismassen i Dronning Maud Land.

- Hensikten er å forstå hvilke rolle Antarktis spiller i det globale klima og spesielt den effekten endringer av ismasser i Antarktis har på det globale havnivået, sier Winther.

Isen, som blir forskernes arbeidsplass de neste månedene, utgjør 92 prosent av all landis i verden.

Hva skjer hvis den begynner å smelte?

- For eksempel vil 1 % reduksjon av ismassen i Antarktis vil få verdenshavene til å stige med 70 cm. Det er mer enn hva FNs klimapanel regner med at havnivåendringen blir i dette århundret, sier Winther.

Svar i minibobler

Underveis mot polpunktet skal det tas en rekke vitenskaplige prøver og analyser. Svarene på de store spørsmålene finnes i bitte små luftbobler.

- Nedbøren i Antarktis lagres lag på lag slik at sammensetningen av gasser i atmosfæren fra tidligere tider er innkapslet i ørsmå luftbobler som er fanget i isen fra den gang snøen falt, sier Winther.

- Ved å ta prøver av isen dypt nede vil vi få informasjon om variasjoner i nedbør, temperatur og atmosfærens sammensetning gjennom de siste 1000 år, sier Winther.

Det vil også bli satt ut automatiske værstasjoner underveis. Disse skal registrere og sende meteorologiske data via satellitt i flere år framover.

I tillegg skal forskerne foreta ulike målinger av isen med radar.

Skjulte innsjøer

Enkelte steder i Antarktis finnes det innsjøer under flere kilometer tykk is.

Ekspedisjonen skal passere områder hvor det nylig er oppdaget nye innsjøer og vil foreta målinger for å kartlegge disse.

Ifølge Winther har Norge aldri før gjennomført en slik logistisk krevende ekspedisjon i det indre av Antarktis.

- Fire beltevogner med åtte sleder inklusiv en sovemodul, en oppholds- og kjøkkenmodul og en verkstedscontainer samt mengder av drivstoff, felt- og vitenskapelig utstyr skal fraktes rundt 5500 km under svært krevende klimatiske forhold. En forventer temperaturer under -50 °C, sier han.