Hopp til innhold

Vil bruke jerv for å få bukt med skrantesjuke

Venstres Ola Elvestuen tar opp igjen ideen om å la jerven få fotfeste på Hardangervidda. Det får Bondelaget til å reagere.

Jerv

En jerv ved et villreinkadaver på Hardangervidda i 2017.

Foto: Viltkamera / SNO

– Vi har problemer med skrantesjuke på villreinen. Det er også problemer med fotråte. Så jeg mener at vi nå må se på på nytt både behovet og muligheten for å tillate at jerv kan etablere seg på Hardangervidda, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen er politiker i Venstre.

Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

I oktober i år meldte Mattilsynet om at det igjen var påvist skrantesjuke i villrein på Hardangervidda. Det første tilfellet ble påvist for to år siden.

Da foreslo Mattilsynet og Miljødirektoratet vinterjakt, for å få bukt med skrantesjuken.

Forslaget møtte store protester fra jegere og grunneiere, som ville boikotte jakta da de fryktet for framtiden til det rødlistede dyret.

Protestene nådde toppen da det ble truet med søksmål for å hindre slik jakt, og 8. desember avviste regjeringen anbefalingen.

Diskutert tidligere også

Forslaget om å la jerv etablerere seg i Norges største nasjonalpark, for å ta syke reinsdyr, har også vært diskutert tidligere.

Elvestuen er glad for at forslaget om vinterjakt ble stoppet, men sier at det må sees på hva som kan gjøres over tid.

– Jeg mener vi vil få en sunnere villreinstamme hvis det på Hardangervidda i årene fremover tillates at rovdyr, som jerv, kan etablere seg der.

22. desember sendte Elvestuen inn et skriftlig spørsmål til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Der spør han om regjeringen vil se på muligheten for at rovpattedyret jerv kan være til hjelp i kampen mot skrantesjuke.

NRK har vært i kontakt med pressekontakt i Klima- og miljødepartementet Martin Lerberg Fossum som ikke kommenterer saken i pressen før de har svart på Elvestuens spørsmål i Stortinget.

Naturens gang

– Rovdyr er fabelaktig til å plukke ut svake dyr som selv menneske ikke ser er svake, sier Arnodd Håpnes.

Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes er fagleder i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

Han er fagleder i Naturvernforbundet og mener at jerven er en god art å ha for å holde skrantesjuken i sjakk.

– Så kan naturens gang og naturlige økosystem reetableres ved hjelp av jerven som en toppredator, sånn at vi får en mest mulig naturlig videreutvikling på Hardangervidda.

– Er det humant å slippe jerven løs på syke dyr?

– Det er naturens livsløp og det kan vi ikke hindre på noen som helst måte, sier han.

Dårlig løsning

Forslaget fra Elvestuen faller ikke i god jord hos Bondelaget.

– Vi synes det er en dårlig løsning.

Det sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. Det sa de også sist det ble foreslått for to år siden.

Aslak Snarteland

Aslak Snarteland er leder i Telemark Bondelag.

Foto: Roald Marker / NRK

Snarteland mener isolert sett i forhold til skrantesjuke og reinsdyr så kan det sikkert være et bra tiltak, men at det kommer i stor konflikt med de beitedyra som går der.

– Det er mye sau som beiter på Hardangervidda, og det er ikke forenlig med å innføre jerv. Vi har store nok problemer med de streifdyra som er der per i dag, sier bondelagslederen.

Det mener Håpnes i Naturvernforbundet er naturens gang, og sier det vil gjenopprette den jervebestanden som har vært der tidligere.

– Det er klart det kan være tap av sau til jerv. Hvis en driver utmarksbeite, så må en regne med naturlig tap til rovdyr.

Han hevder det vil være en liten kostnad med tanke på det å gjenopprette et stabilt og intakt økosystem.

– Det vil også håndtere skrantesjuke på en naturlig og mye bedre måte enn det vi gjør i dag.

Snarteland mener det også vil skape store problemer for sauebønder.

Slik han ser det vil det å innføre jerv, forsterke situasjonen for beitebruken ytterligere. Om de ikke kan ha sauebeiting der, må bøndene selv høste fôret som er på Hardangervidda.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Wenche Brønn og sønnen Theodor

Wenche er mamma til Theodor: – En belastning å stå i dette over tid

Drap åsted Porsgrunn, politi

Oliver (22) drept i Porsgrunn: – Slo for å drepe