Hopp til innhold
Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvaltaren i Oslo og Viken

Foreslår at turgåarane må vike for å redde den raudlista villreinen

Stenging av turisthytter, forbod mot kiting og omlegging av stiar. Det er blant forslaga for å redde den trua villreinen på Hardangervidda.

Reinsdyrflokken på vandring

Kåra nytt nasjonaldyr – men Noreg har fleire frå før

Landet vårt har no fleire ulike nasjonaldyr. Fleire vil ta skogens konge ned frå trona.

Jerv

Vil bruke jerv for å få bukt med skrantesjuke

Venstres Ola Elvestuen tar opp igjen ideen om å la jerven få fotfeste på Hardangervidda. Det får Bondelaget til å reagere.

Brita Buer

Skal kartlegga motorferdsle på vidda. Brita (18) håpar villreinen skal få ro

Ein ny sti- og løypeplan skal styra ferdselen slik at den raudlista villreinen på Hardangervidda blir minst mogleg forstyrra.

Villrein

Dropper vinterjakt på villrein

Det blir ikke ekstraordinær jakt på rein på Hardangervidda i vinter.

Stein Hartvik Flaata

Vurderer søksmål for å stoppa vinterjakt på Hardangervidda

Grunneigarar protesterer etter forslag om vinterjakt på den raudlista villreinen i kampen mot skrantesjuka. Advokat trur søksmål mot staten har store moglegheiter for å vinna fram.

Anders Lee

Anders (17) fryktar for framtida til villreinen – vil boikotte vinterjakt på Hardangervidda

Mattilsynet og Miljødirektoratet har tilrådd vinterjakt på villrein i kampen mot skrantesjuka. Skjer det, seier fleire jegerar på Hardangervidda at dei vil boikotte jakta.

Reinsdyr skoten

Hevdar EU tvang Noreg til å skyte ned villrein

EU pressa Noreg til å utrydde villreinstammen i Nordfjella etter skrantesjukeutbrot. Det hevdar tidlegare statssekretær i Miljødepartementet, Stein Lier Hansen.

Villreinbukk med skrantesjuke på Hardangervidda, slakteplassen før Mattilsynet fjerna slakt og vegetasjon

Nytt tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda: – En brutal skuffelse og fortvilelse

En reinsdyrsimle har testet positivt for klassisk skrantesjuke. Lederen for Villreinnemda mener det er en gedigen nedtur for alle som er glade i reinsdyr.