Hopp til innhold
Villrein

Villrein-melding: Vil sette grenser for folk, hytter og stigar

Turstiar i fjellet kan bli lagt om eller stengt, og det blir strenge restriksjonar for nye hytter i villreinens kjerneområde.

Snøskuterkøyring på Vikafjellet

«Skuterherjing» i påskefjellet provoserer: Staten ber bygdefolk melda råkøyrarane

Fjellområde med snøskuterspor på kryss og tvers skaper sterke reaksjonar. Naturoppsynet varslar fleire kontrollar.

Påskevær på Tverrfjellet på Hjerkinn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Påsketur på rødlista?

To ting er helt unikt med norske fjell: villrein og allmennhetens tilgang til uberørt natur. Norske politikere har et viktig ansvar for å bevare begge.

Ferske villreinspor på Hovden.

Stenger skiløyper for å beskytte villreinen

Vinterferieturister på Hovden må nå ta hensyn til villreinen i området som sliter med å finne mat. Kommunen har stengt flere populære skiløyper.

Forskningsprosjekt mot skrantesjuke

Håper ny forskning skal stoppe sjukdom med hundre prosent dødelighet

Skrante­sjuke truer vill­reinen og rein­drifta i Norge. Nå håper forskere at avl på dyr med motstands­dyktige gener kan redde dyra.

Villrein i Sysendalen

Mattilsynet vil ikkje friskmelde villreinen på Hardangervidda

Ingen av dei undersøkte dyra på Hardangervidda i haust var smitta av skrantesjuke. Mattilsynet meiner likevel at det framleis er sjuke reinsdyr på vidda.

Villrein

Vil bedre vilkår for rein: Foreslår tunnel på Dovrefjell

Det anbefales strenge tiltak for å bedre vilkårene for villreinen. Blant annet å fjerne moskus, rive turisthytter, begrense ferdsel og å legge E6 og jernbanen i tunnel på Dovrefjell.

Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvaltaren i Oslo og Viken

Foreslår at turgåarane må vike for å redde den raudlista villreinen

Stenging av turisthytter, forbod mot kiting og omlegging av stiar. Det er blant forslaga for å redde den trua villreinen på Hardangervidda.

Villrein

Vil teste ut om villrein-turister bør pålegges å ha guide

Et nytt prøveprosjekt vil hindre fri ferdsel for turister i villreinområdene i Rondane og Dovrefjell.