Hopp til innhold

Dropper vinterjakt på villrein

Det blir ikke ekstraordinær jakt på rein på Hardangervidda i vinter.

Villrein

VINTERJAKT: På grunn av et tilfelle av skrantesyke på villrein på Hardangervidda, ble det anbefalt ekstraordinær jakt på villreinen i vinter.

Foto: Runar Tufto

Regjeringen vil likevel ikke gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda denne vinteren.

Intensiv ordinær jakt er det som best sikrer en bærekraftig og langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, melder regjeringen i en pressemelding.

– Uttak i vinter, med bruk av helikopter og snøskutere, ville ha utsatt dyrene for stress i en vanskelig tid, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Les også Vurderer søksmål for å stoppa vinterjakt på Hardangervidda

Stein Hartvik Flaata

Fryktet for framtida

I september i år ble det felt en rein med skrantesyke. Dette er det andre tilfellet av sykdommen på Hardangervidda.

Mattilsynet og Miljødirektoratet anbefalte derfor vinterjakt på villreinen i kampen mot sykdommen.

Forslaget har møtt kraftig motstand.

Stammen på Hardangervidda er den største med om lag 5000 dyr. Det er en reduksjon på 2500 dyr siden 2017.

I fjor ble villreinen med på rødlista og vurdert som «nær trua».

– Nå kan reinen få fred

Flere jegere og grunneiere har sagt at de vil boikotte jakta. De har fryktet for framtida for villreinen.

– Dette var helt supre nyheter. Det har så mye å si for både meg, men ikke minst for villreinen. No kan vi senka skuldrene og reinen får fred, sier den 17 år gamle reinjegeren Anders Lee fra Skare i Ullensvang kommune.

17 år gamle Anders Lee meiner det er viktig å lære kor maten kjem frå.

17 år gamle Anders Lee er jeger og engasjert i framtida til villreinen.

Foto: Tale Hauso / NRK

Lee mener det viktigste framover er å jakte som normalt, holde stammen oppe og ikke skyte ned for mange.

– Dette kan være et stort steg for at både jeg og brødrene mine får lov til å jakte videre.

Les også Anders (17) fryktar for framtida til villreinen – vil boikotte vinterjakt på Hardangervidda

Anders Lee

– En gledens dag

Alle de åtte kommunene rundt Hardangervidda har vært motstandere av forslaget.

Ordfører i Vinje, Jon Richard Kleven, mener regjeringen har tatt en riktig beslutning.

– Det betyr at vi ikke setter dyrevelferden på spill nå i vinter. Vi kan vente, og ha en ordinær jakt neste høst. Så se hva den forteller oss og gi oss videre kunnskapsgrunnlag, sier Kleven.

Jon Rikard Kleven (SP)

Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven (Sp)

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug sier at han er lettet og glad for regjeringens avgjørelse.

– Vårt poeng var at en ikke ville utryddet skrantesyken med dette tiltaket, men en ville påført reinsdyrene stor lidelse og stress, sier han.

Haug mener at arbeidet med å bekjempe skrantesyken må fortsette i en dugnad med jegere og lokalsamfunn rundt vidda.

Ordførar Roald Aga Haug

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug (Ap).

Foto: Lidvard Sandven

Hardangervidda nasjonalparksenter roser også regjeringens avgjørelse.

– Dette er en veldig klok beslutning. Vi må takke regjeringen for det. På vegne av veldig mange grunneiere må jeg si at dette er veldig bra, sier daglig leder ved senteret, Per Lykke.

Han mener det må komme mer penger til forskning på skrantesyken.

– Det er en gledens dag. Nå må vi samtidig ta denne sykdommen alvorlig. Vi skal fortsatt holde øye med dette, men vi må få mer fakta på bordet, sier Lykke.

– Ingen avgjørende betydning

Onsdag publiserte VG en video av statlig helikopterjakt i Norfjella fra noen år tilbake. Opptaket viste skadeskutte dyr som forsøkte å rømme fra helikopteret.

– Dette dokumenterer at jakten er totalt uforsvarlig og at det dreier seg om dyremishandling. Jeg har vært med på mye jakt gjennom årene, men aldri sett noe så vilt, sa Stein Lier-Hansen, jeger og leder i Norsk Villreinsenter til VG.

Klima- og miljødepartementet sier at de har jobbet med saken lenge før videoene ble publisert.

– For vår del har ikke videoene hatt noen avgjørende betydning, men det er klart det er dramatiske bilder. Det viser jo nettopp at dyrevelferd må vektes i denne type saker, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp).

Statssekretær Aleksander Øren Heen.

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp).

Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL

Flere hundre grunneiere har varslet søksmål for å stoppe vinteruttaket av villrein.

– Vi mener det er avgjørende å ha godt samarbeid med lokal forvaltning for å lykkes med håndtering av skrantesyken. Så det å gå i en stillingskrig mot lokal forvaltning, tror jeg ville vært uklokt, sier Heen.

– Anbefaling basert på kunnskap

Anbefalingen om uttak av atskilte bukkeflokker i vinter kom som et av mange tiltak for å sikre en bærekraftig villreinstamme, skriver Mattilsynet i en kommentar på e-post til NRK.

Det var en anbefaling om det var praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig, forklarer administrerende direktør Ingunn Midttun Godal.

Anbefalingen var basert på den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, skriver hun.

Mattilsynet sier videre at anbefalingene og tiltakene justeres når ny kunnskap blir tilgjengelig.

Jakt vil fortsette å være et viktig virkemiddel og vil gi oss mer kunnskap.

Les også 200.000 fotballbaner satt av til hytteutbygging

Hyttefelt med hytter tett i tett i Hafjell

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark