Siv Jensen: – Bedre vedlikehold uten boplikt

Ingen kommuner skal kunne innføre boplikt dersom Frp og Høyre får det som de vil. – Det gjør at vedlikeholdet går opp og at kulturlandskapet tas vare på, hevder Frp-leder Siv Jensen.

Siv Jensen

– Mennesker eier flere boliger og bruker dem på ulike tider av året. Det gjør at vedlikeholdet går opp og at kulturlandskapet tas vare på, sier Frp-leder Siv Jensen om hvorfor hun vil fjerne boplikten.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I sin felles politiske plattform avslører Høyre/Frp-regjeringen at de ønsker å fjerne boplikten – både den statlige boplikten for landbrukseiendommer, og kommunenes mulighet til å innføre lokal boplikt for bolighus.

Forslaget har allerede møtt kritikk fra Frp-ordfører Eivind Norman Borge i den populære hyttekommunen Hvaler i Østfold.

Borge mener populære feriekommuner trenger boplikt, og er redd boligprisene på Hvaler skal bli så høye at folk som vil bo der hele året ikke har råd.

– Vi frykter at barnefamilier, som vi ønsker å få til Hvaler, ikke klarer å bli med på den konkurransen som da oppstår, sier Borge til NRK.

Eivind Norman Borge Hvalerskjell

Ordfører i Hvaler, Eivind Norman Borge, er redd vanlige barnefamilier ikke vil ha råd til å bo i Hvaler dersom boplikten oppheves.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Boplikt står i veien for vedlikehold

Borge møter likevel ikke mye gehør hos sin partileder Siv Jensen:

– Jeg har respekt for det synspunktet, og jeg har hørt ham si det tidligere. Men det er Frps politikk vi nå setter ut i livet, noe vi har jobbet for i 40 år, sier Jensen til NRK.

– Frp har i alle år vært opptatt av å styrke eiendomsretten også for landbrukseiendommer. Og vi har vært opptatt av at det skal være mulig å eie eiendom uten å nødvendigvis måtte bo på den, legger hun til.

– Vet ikke kommunene dette best selv?

– Det vi diskuterer er en plikt, og den vil vi fjerne. Det er mange grunner til å gjøre det. Mange steder i Norge gror landet igjen som følge av at man ikke holder eiendommene i hevd fordi boplikten står i veien for det. Mennesker eier flere boliger og bruker dem på ulike tider av året. Det gjør at vedlikeholdet går opp og at kulturlandskapet tas vare på, sier Jensen.

Tror på flere aktive eiere

På forespørsel fra NRK, utdyper Siv Jensen disse påstandene på epost:

– Hvordan står boplikten i veien for vedlikehold av eiendommen?

– Boplikten bidrar til lavere omsetning av landbrukseiendommer enn man ellers ville hatt. Aktive eiere, som av eget ønske tar vare på sine eiendommer, vil bidra mer positivt enn eiere som ikke vil prioritere eiendommene, men samtidig er hindret fri omsetning, skriver Jensen.

– Hvorfor blir kulturlandskapet bedre ivaretatt dersom man fjerner boplikten?

– Fordi boplikten alene ikke løser en eneste utfordring for kulturlandskapet. Øvrige virkemiddel i landbruket blir flyttet fra arealtilskudd til produksjon. Det medfører aktiv drift fremfor subsidiering av areal.

– Blir det mindre gjengroing i Norge av å fjerne boplikten?

– Det blir mer landbruksproduksjon og dermed bedre opprettholdelse av kulturlandskapet gjennom å bidra til aktiv bruk med dyr på beite fremfor passiv støtte av areal, svarer Jensen.

«I tillegg er dette er spørsmål om hvem som skal styre over eiendommene, er det den enkelte eier, eller staten gjennom reguleringer. Regjeringen vil prioritere styrket eiendomsrett», skriver Jensen.

Risør

Risør sentrum er ett av mange områder i Norge som omfattes av den omdiskuterte boplikten. 65 kommuner hadde i fjor høst boplikt i hele eller deler av kommunen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Store konsekvenser

Eiendomsmegler Peder Steen i DNB eiendom i Arendal, har en rekke populære «sommer-kommuner» med boplikt i sitt arbeidsområde, blant andre Arendal, Risør og Tvedestrand.

– Vi opplever en del henvendelser hvor folk er opptatt av om det er boplikt eller ikke. Det gjelder spesielt eiendommer nært sjøen. En del potensielle kjøpere finner ut at det ikke er aktuelt likevel på grunn av boplikten, sier Steen til NRK.

Han tror fjerning av boplikten vil få store konsekvenser.

–Småbruk og landbrukseiendommer her i området hadde sikkert vært interessante som fritidseiendommer. Derfor er boplikten med på å opprettholde bosettingen i distriktene, sier Steen.

– Prisene vil øke

Men noen vil tjene på at boplikten fjernes:

– Boplikten holder prisnivået nede på en del eiendommer, så jeg tipper det vil skje en endring dersom den fjernes. Det vil få en positiv effekt for dem som vil flytte. De får trolig mer for eiendommene sine.

En meningsmåling Agderposten fikk gjennomført i fjor viser at et flertall av Aust-Agders befolkning ønsker å beholde boplikten som virkemiddel for bosetning.

–Noen kommuner som sliter med fraflytting, men har hatt attraktive småbruk, kan oppleve ytterligere fraflytting. Da vil flere eiendommer gå til folk som vil bruke dem til bolig nummer to. Da mister man bosetting og folk på landsbygda, sier Steen.

Skei Grande ankommer møtet med stortingsgruppa

Venstre-leder Trine Skei Grande mener kommunene bør kunne innføre både boplikt og eiendomsskatt dersom de ønsker det.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Får ikke støtte fra Venstre

Men før all boplikt kan fjernes, må lovendringene gå gjennom i Stortinget. Det krever støtte fra partiet Venstre. Det kan Frp ikke uten videre regne med, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Jeg mener kommunene bør få større makt, også til å gjøre ting jeg er uenig i. Jeg er for at kommunene skal kunne ha boplikt, og at de skal kunne ta inn eiendomsskatt, sier Skei Grande.

I Frp-kommunen Hvaler har man den siste tiden avdekket 45 brudd på boplikten, og fem eiendommer skal etter planen legges ut for tvangssalg. Nå skrinlegges alle sakene:

– Sett fra mitt ståsted, så må det legges på is. Vi kan ikke gjøre dette når vi vet at det kommer til å skje noe ganske snart fra Storting og regjering, sier ordfører Borge.

Meglerne jubler – bøndene er bekymret

Tormod Boldvik

Tormod Boldvik.

Foto: NEF
Nils Bjørke

Nils Bjørke.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Lederen av Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, er glad for at boplikten kan bli opphevet.

– Vi har lenge vært skeptiske til virkningen av boplikten, så vi er glade for at regjeringen nå gjør dette. Vi tror det viktigste er å la markedet få avgjøre prisen på eiendommene, sier Boldvik.

Han tror det er viktig for mange å kunne realisere verdiene i eiendommene.

– Mange må flytte inn til byen på grunn av arbeidssituasjonen. Da må de handle i et marked der prisene stiger, og selge i et marked som reguleres av boplikten. Det er vanskelig å gjøre de boligbyttene, sier han.

Noregs Bondelag er derimot bekymret for utflytting.

– Boplikten har mye å si for bygdemiljøet og fellesskapet. Bønder jobber mye sammen, og dersom mange flytter ut, vil flere flytte etter. Om man kommer under en kritisk masse, blir det vanskelig å være blant de få som er igjen, sier leder Nils Bjørke.

Bjørke mener nye regler kan skape konflikter.

– Klart det kommer inn kapital utenfra, men det viktigste for bygda er at folk bor der. En annen faktor er at de ferierende ofte ikke ønsker utvikling, men vil at alt skal være som det alltid har vært. Det kan skape konflikt i bygda, sier Bjørke.

Den nye regjeringen vurderer også å oppheve driveplikten. Det vil få enda større konsekvenser for bygdene og jordbruket, mener Bjørke.

– Driveplikten er det viktigste. Det er ikke kjekt å bli alene igjen som aktiv bonde. Levende bygder er også veldig viktig for reiselivet, sier han.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget