Valresultat 2019

Trøndelag

Grong
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

50,6 %
682 røyster
30,3 %
409 røyster
8,3 %
112 røyster
6,4 %
86 røyster
4,4 %
60 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val5 av 17 plassar
Førre val9 av 17 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Grong kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Harran opp­vekst­sen­ter må legges ned for å spare penger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må bruke mer penger på psykisk helse i skolen enn den gjør i dag.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Dagens barne­hage­struk­tur er for kostbar for kommunen. Det må satses på færre barne­ha­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Grong kommune bør ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Grong bør slå seg sammen med kom­mu­nene i Indre Namdal (Nams­sko­gan, Røyrvik, Lierne, Høy­lan­det).

Visste du at ...

Det er  1 874 røysteføre i Grong.
73 %har røysta
Av alle 1 356 røyster i Grong var 420 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 1 356 røyster i Grong var
7blanke røyster
I Grong stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Grong
Fylkestingsval