Valresultat 2019

Trøndelag

Snåsa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

48,6 %
612 røyster
33,9 %
426 røyster
8,9 %
112 røyster
4,9 %
62 røyster
3,7 %
46 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Snåsa kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Snåsa bør bestå som egen kommune i framtida.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Snåsa.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Snåsa må satsenærings­ut­vik­ling i til­knyt­ning til Saemien Sijte.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kul­tur­sko­len i Snåsa må flyttes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Snåsa må få bedre kol­lek­tiv­til­bud enn i dag.

Visste du at ...

Det er  1 668 røysteføre i Snåsa.
76 %har røysta
Av alle 1 263 røyster i Snåsa var 440 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 1 263 røyster i Snåsa var
5blanke røyster
I Snåsa stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Snåsa
Fylkestingsval