Valresultat 2019

Trøndelag

Lierne
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

59,3 %
432 røyster
35,4 %
258 røyster
5,3 %
39 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Lierne kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Dårlig strøm­for­sy­ning er til hinder for nærings­ut­vik­ling i kommunen og må bedres.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

I Lierne må det lokale selv­sty­ret når det gjelder bruk av utmarka styrkes.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør legges bedre til rette for kjøring med snø­sku­ter i Lierne.

Visste du at ...

Det er  1 121 røysteføre i Lierne.
66 %har røysta
Av alle 733 røyster i Lierne var 235 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 733 røyster i Lierne var
4blanke røyster
I Lierne stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Lierne
Fylkestingsval