Valresultat 2019

Nordland

Grane
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

59,5 %
517 røyster
37,4 %
325 røyster
3,1 %
27 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val7 av 17 plassar
Førre val9 av 17 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Grane kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Grane, Hatt­fjell­dal, og Vefsn bør slås sammen til en stor kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Flere sku­ter­løy­per gir mulighet for vin­ter­tu­risme.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kom­mu­nene må ta større ansvar for utvik­lin­gen i og rundt Vefsna.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Grane må ta ansvar for å hindre videre vern av skog.

Visste du at ...

Det er  1 188 røysteføre i Grane.
74 %har røysta
Av alle 874 røyster i Grane var 396 røyster, altså
45 %førehandsrøyster
Av alle 874 røyster i Grane var
5blanke røyster
I Grane stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Grane
Fylkestingsval