Valresultat 2019

Optimum
Kommuneval

Denne lista finst berre iNamsskogan

Partioppslutning

15,0 %
78 røyster
56,6 %
295 røyster
21,3 %
111 røyster
7,1 %
37 røyster

Kva meiner Optimum?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Optimum er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Nams­sko­gan.

Optimum er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Nams­sko­gan må fjernes.

Optimum er heilt ueinig i at:

Skole og barne­ha­ger må legges ned for å spare penger.

Optimum er heilt einig i at:

Myn­dig­he­tene må legge bedre til rette for mine­ral­ut­vin­ning i Nams­sko­gan.

Optimum er heilt einig i at:

Nams­sko­gan bør fort­sette som en egen kommune.

Optimum er heilt einig i at:

Trong­fos­sen bør utbygges.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti